Πολιτιστική διπλωματία [Cd-rom] : η συμβολή των ελληνικών πρεσβειών στην άσκηση εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 14 October 2010 [2010-10-14]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.