Δημοτική πολιτιστική επικοινωνία [Cd-rom] : η περίπτωση του Δήμου Ελευθερίου - Κορδελιού Θεσσαλονίκης : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΣΦΑΛΑΓΚΙΑΡΗ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 14 Οκτωβρίου 2010 [2010-10-14]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.