Η αξιοποίηση μνημείων τοπικής ιστορίας ως χώρων εγκατάστασης πολιτιστικών ιδρυμάτων : Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στην πόλη του Πειραιά

  1. MSc thesis
  2. ΜΠΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 21 Αυγούστου 2012 [2012-08-21]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.