Πολιτιστική πολιτική και μειονότητες. H περίπτωση των Ρομ στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.

  1. MSc thesis
  2. ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 14 October 2010 [2010-10-14]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.