Επικοινωνιακή Πολιτική Πολιτιστικών Ιδρυμάτων. Μελέτη περίπτωσης: Δημόσια εικόνα και επικοινωνία του Ιδρύματος της Βουλής μέσω των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του

  1. MSc thesis
  2. ΣΟΥΖΑΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 14 Οκτωβρίου 2010 [2010-10-14]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.