Πολιτιστικό κεφάλαιο και πολιτιστική αξία στους Πολιτιστικούς Οργανισμούς, Διαχείριση κεφαλαίων και πόρων στον χώρο του Πολιτισμού

  1. MSc thesis
  2. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2014 [2014-12-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  7. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.