Μοντέλα διοίκησης πολιτιστικών οργανισμών Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού. Η σημασία της στρατηγικής σχεδίασης στη διοίκησή τους . Μελέτη περίπτωσης :Πολιτιστικός Οργανισμός ήμου Τρικκαίων

  1. MSc thesis
  2. ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 01 Αυγούστου 2011 [2011-08-01]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.