Η επικοινωνιακή στρατηγική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της τοπικής πολιτιστικής πολιτικής [Cd-rom] : η περίπτωση του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου Βόλου : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 14 Οκτωβρίου 2010 [2010-10-14]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.