Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ

  1. MSc thesis
  2. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 16 Οκτωβρίου 2013 [2013-10-16T14:26:02Z]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.