Περιφερειακοί Πολιτιστικοί οργανισμοί και Επικοινωνιακές Πρακτικές. Το παράδειγμα της Δημοτικής Πινακοθήκης Πατρών

  1. MSc thesis
  2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΪΤΣΑ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2015 [2015-12-06]
  5. ΜΠΑΝΤΙΜΑΡΟΥΔΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.