«Πολιτιστική Διαχείριση, Επικοινωνιακή Πολιτική και Τοπική Ανάπτυξη: Η περίπτωση του Πολεμικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης (Π.Μ.Θ.)»

 1. MSc thesis
 2. ΚΑΡΑΚΩΝΤΙΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 18 April 2016 [2016-04-18]
 5. Ελληνικά | Αγγλικά
 6. 102
 7. ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 8. ΓΚΑΝΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΤΑΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ - ΜΑΡΙΑ
 9. πολεμικό μουσείο, έθνος, ιστορία, συλλογή, Θεσσαλονίκη
 10. 2
 11. 31
 12. 14
 13. 7
 14. Περιέχει διαγράμματα και εικόνες
  • Η εργασία αποσκοπεί στην διερεύνηση της διαχείρισης του πολιτιστικού αγαθού από μια ιδιαίτερη περίπτωση μουσείων, τα πολεμικά μουσεία, με την μελέτη περίπτωσης του Πολεμικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης. Πέρα από την αρχικά θεσμοθετημένη αποστολή του τελευταίου, αναζητείται η σημερινή εικόνα που παρουσιάζει στο κοινό, η επιτυχία της επικοινωνιακής του στρατηγικής, αλλά και η προσέγγισή του με την τοπική κοινωνία.
  • This thesis will investigate the cultural management of a special category of museums, (war museums), using the case study of the War Museum of Thessaloniki. Beyond the initial mission of the latter, we seek the current picture presented to the public, the success of the communication strategy, and the approach with the local community.
 15. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.