Ζώντας απ’ το θέατρο στην Ελλάδα: Μια μελέτη των πιο ενεργών επαγγελματικών θεάτρων και θεατρικών ομάδων εκτός Αθήνας

Making a living out of theatre in Greece: A study of the most active theatres and professional theatre groups in Greek province (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΤΣΑΡΔΑΚΑΣ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 20 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-20]
 5. Ελληνικά
 6. 82
 7. ΣΚΑΡΠΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
 8. Πολιτιστική διαχείριση, Πολιτιστικό μάρκετινγκ, Άνοιγμα αγοράς, Πολιτιστικές υπηρεσίες, Ειδικά προϊόντα, Εργαλεία μάρκετινγκ, Μελέτη περίπτωσης, θέατρο, Ελλάδα, Ναύπακτος, Ξάνθη, Ιωάννινα
 9. 10
 10. 11
 11. 0
  • Πως είναι να στήνεις μια μικρή επαγγελματική επιχείρηση και να μετατρέπεις, με όρους αγοράς και με συνέπεια, το καλλιτεχνικό σου όνειρο και την τέχνη σου σε επάγγελμα μέσα σε ένα πλαίσιο, που θα πρέπει να σου εξασφαλίσει τα προς το ζην και μάλιστα σε μια από τις πιο δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της πρόσφατης ιστορίας της χώρας; Πως είναι να ανοίγεις μια αγορά πολιτισμού εν μέσω των δυσκολιών και των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η Ελληνική επαρχία; Αυτή η εργασία, αφού αναφερθεί αναλυτικά στο θεωρητικό πλαίσιο γύρω από το πολιτιστικό μάρκετινγκ και γύρω από την εισαγωγή σε μια αγορά ενός «ειδικού» προϊόντος όπως είναι ο πολιτισμός θα εστιάσει σε τρεις τέτοιους θεατρικούς χώρους, συγκεκριμένα στο θέατρο Τεχνουργείον στη Ναύπακτο, στο θέατρο Ανατολικά του Νέστου στην Ξάνθη και στο θέατρο Έκφραση στα Ιωάννινα, μελετώντας τις περιπτώσεις τους. Τέλος θα προσπαθήσει να συμπεράνει με ποιους τρόπους στήθηκαν οι χώροι αυτοί ως μικρές επαγγελματικές επιχειρήσεις, τι δυσκολίες αντιμετώπισαν, πως προσέγγισαν τις τοπικές αγορές, ποια εργαλεία μάρκετινγκ χρησιμοποίησαν, και σε τι βαθμό έχουν εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά τους.
  • What is it like to set up a small business and turn your cultural dream and your art into a profession, with market terms and with consistency, within a frame that has to earn you a living, and all that during one of the hardest circumstances in the history of your country’s economy? What is it like to open a cultural market whilst dealing with the difficulties and the particularities of Greek province? This paper, firstly, will make an analytical reference to the theoretical frame surrounding cultural management and the introduction of a “special” product like culture and theatre; it will then focus on three such theatres – namely Technourgeion Theatre (Art factory theatre) in Nafpaktos, Theatre Anatolika tou Nestou (Easto of Nestos River) in Xanthi and Theatre Ekfrasis (Expression) in Ioannina – in order to study their cases. Finally it will try to reach a conclusion looking at the ways in which these theatres were set up as small professional businesses, what difficulties did they have to overcome, how did they approach local markets, what marketing tools did they use, and to what extent have they secured their viability.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.