Υπαίθρια Μουσεία και Πολιτιστικές Δραστηριότητες: Η περίπτωση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του υπαίθριου μουσείου Beamish της Βόρειας Αγγλίας με βάση το μοντέλο «Πολιτιστικές Δραστηριότητες Ενεργητικής Αντίληψης» (ΠΔΕΑ).

  1. MSc thesis
  2. ΜΕΓΓΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 16 Οκτωβρίου 2013 [2013-10-16T14:26:02Z]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.