εξέλιξη και ο ρόλος των μουσείων στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των μητροπολιτικών πόλεων της Ευρώπης του σήμερα. Το παράδειγμα του συμπλέγματος των Μουσείων (Museumsinsel) του Βερολίνου

  1. MSc thesis
  2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 16 Οκτωβρίου 2013 [2013-10-16T14:26:02Z]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.