Η διοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων ως μέσου διαμόρφωσης της ταυτότητας και διασφάλισης της ποιότητας ζωής των μεταναστών και προσφύγων: μελέτη των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα μεταναστών και προσφύγων.

  1. MSc thesis
  2. ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2014 [2014-12-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  7. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.