Η ανάπτυξη πολιτιστικής δραστηριότητας από τις εξόριστες γυναίκες στο Τρίκερι κατά την περίοδο 1949 - 1953.

The evolution of exiled women's cultural activities at Trikeri between 1949 - 1953. (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. Βαλσαμή, Ολυμπία
 3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
 4. 06 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-06]
 5. Ελληνικά
 6. 105
 7. Σκαρπέλος , Ιωάννης
 8. Σκαρπέλος , Σκαρπέλος | Δερμεντζόπουλος, Χρήστος
 9. Τρίκερι | Εξορία | Εμφύλιος | γυναίκα | πολιτιστικές δραστηριότητες
 10. 26
 11. 1
 12. Περιέχει : πίνακες, χάρτες, εικόνες.
  • Η διπλωματική εργασία μελετά τη δημιουργία των πολιτιστικών δραστηριοτήτων από τις εξόριστες γυναίκες στο Τρίκερι Μαγνησίας. Οι γυναίκες οδηγήθηκαν στην εξορία από τα αυταρχικά καθεστώτα μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας. Οι λόγοι σύλληψης και εξορίας τους είναι κυρίως η αντιστασιακή δράση τους στη διάρκεια της Κατοχής αλλά και του εμφυλίου πολέμου. Κάτω από αντίξοες συνθήκες πολέμου και αυταρχικών κυβερνήσεων οι εξόριστες δημιουργούν θέατρο, χορωδία με πολλές συναυλίες, χορούς, τοπικές γιορτές, κατασκευάζουν και λειτουργούν παιδικό σταθμό. Δημιουργούν ομάδες εκπαιδευτικών μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ακόμα και πανεπιστημιακού επιπέδου, συμπεριλαμβάνοντας στα κατάλληλα προγράμματα και τις αγράμματες. Η εργασία παρουσιάζει τις δραστηριότητες αυτές καθώς και λεπτομέρειες των προετοιμασιών. Η υλοποίηση τους γίνεται με υψηλό ποιοτικό κριτήριο, τόσο από τις δασκάλες, όσο και από τις μαθήτριες. Οι δραστηριότητες, στην πραγματικότητα, αποτελούσαν διέξοδο ψυχαγωγίας από την τραγική καθημερινότητα αλλά και μια εξύψωση πνεύματος που προέρχεται από τη συνεχή αναζήτηση των εξόριστων γυναικών για παιδεία και πολιτισμό. Από τον αγώνα των γυναικών αυτών σηματοδοτείται η είσοδος της γυναίκας στο δημόσιο και πολιτικό βίο της χώρας.
  • This particular thesis is a study on the development of cultural activities, of Trikeri's exiled women. Somewhere after Varkiza's agreement, lots and lots of women were driven to exile by the authoritarian governments. Their resistance during German occupation and the civil war was the main reason for their arrest and consequent exile. Under severely difficult living conditions, they manage to inspire culture by producing theatre performances, setting up choirs, music shows, events and festivities, they even manage to set up a kindergarten for their children. School lessons are given to all women whatsoever, from those who are completely illiterate to those of higher education. All these activities are analyzed and presented in detail in this thesis. Both teachers and students deliver their purpose with high quality standard. Their continuous quest for culture and education is a getaway from their brutal everyday routine and in the meantime it is an excellent way to elevate their spirit and moral. The struggle of all those women set up a milestone for all the future movements of Greek women who demanded their voice to be heard on Greece's civil and political establishment.
 13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.