Η χρήση του διαδικτύου ως κανάλι διανομής στον τουριστικό τομέα: μελέτη περίπτωσης ο κλάδος αερομεταφορών στην Ελλάδα

  1. MSc thesis
  2. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗ
  3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.