Τουριστικά γραφεία και νέες τεχνολογίες. Πως συνδέονται και πως ανταποκρίνονται οι πελάτες

 1. MSc thesis
 2. ΚΟΝΤΟΥ, ΕΥΗ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 20 Ιουλίου 2019 [2019-07-20]
 5. Ελληνικά
 6. 160
 7. ΒΡΑΝΑ , ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 8. ΒΡΑΝΑ , ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΟΥΦΟΔΟΝΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΣΩΝ
 9. Τουρισμός | τουριστικός πράκτορας | τουριστικά γραφεία | τουριστική βιομηχανία | τουριστικό marketing | νέες τεχνολογίες | πληροφοριακά συστήματα | ηλεκτρονικό εμπόριο | διαδίκτυο | social media, application | τηλεπικοινωνίες
 10. 5
 11. 100
 12. 100
 13. Περιέχει : πίνακες, Γραφήματα, Σχήματα, εικόνες
  • Ο τουρισμός θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην Ελλάδα. Η εξέλιξη και βελτίωση των υπηρεσιών των τουριστικών γραφείων είναι απαραίτητη για την διαβίωσή τους. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι η μελέτη της παρούσας κατάστασης των τουριστικών γραφείων και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν, καθώς και η αποτύπωση των απόψεων δείγματος τουριστών καταναλωτών σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση και τρόπους βελτίωσης που προτείνουν. Από την έρευνα προκύπτει ότι τα τουριστικά γραφεία παραμένουν ενεργά ως προς τις προτιμήσεις τω τουριστιστών – καταναλωτών παρόλο που οι ίδιοι απαιτούν την εξέλιξη τους ως προς τα τεχνολογικά μέσα. Το τουριστικό γραφείο είναι ένα μέσο διανομής έμπιστο, άμεσο, με δυνατότητα πολλαπλών κρατήσεων και εκδρομών, αλλά και γρήγορο χωρίς να χρειάζεται ο καταναλωτής να σπαταλήσει χρόνο.
  • Ο τουρισμός θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στην Ελλάδα. Η εξέλιξη και βελτίωση των υπηρεσιών των τουριστικών γραφείων είναι απαραίτητη για την διαβίωσή τους. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι η μελέτη της παρούσας κατάστασης των τουριστικών γραφείων και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν, καθώς και η αποτύπωση των απόψεων δείγματος τουριστών καταναλωτών σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση και τρόπους βελτίωσης που προτείνουν. Από την έρευνα προκύπτει ότι τα τουριστικά γραφεία παραμένουν ενεργά ως προς τις προτιμήσεις τω τουριστιστών – καταναλωτών παρόλο που οι ίδιοι απαιτούν την εξέλιξη τους ως προς τα τεχνολογικά μέσα. Το τουριστικό γραφείο είναι ένα μέσο διανομής έμπιστο, άμεσο, με δυνατότητα πολλαπλών κρατήσεων και εκδρομών, αλλά και γρήγορο χωρίς να χρειάζεται ο καταναλωτής να σπαταλήσει χρόνο.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.