Ο Σκοτεινός και Λογοτεχνικός Τουρισμός ως Ειδικές Μορφές Τουρισμού. Μελέτη Περίπτωσης : Σπιναλόγκα

The Dark and Literary Tourism as Special Interest and Alternative Forms of Tourism. Case Study: Spinaloga (english)

 1. MSc thesis
 2. Κτενιαδάκη, Θεονύμφη
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 20 July 2019 [2019-07-20]
 5. Ελληνικά
 6. 144
 7. Τριχάς, Νικόλαος
 8. Τριχάς, Νικόλαος | Λαλούμης , Δημήτριος
 9. Σκοτεινός τουρισμός | Λογοτεχνιικός τουρισμός
 10. 1
 11. 25
 12. 78
 13. περιέχει: Πίνακες, διαγράμματα και εικόνες
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση του σκοτεινού και λογοτεχνικού τουρισμού και την ανάδειξη τους μέσα από τον τηλεοπτικό τουρισμό. Εξετάζονται τα κίνητρα, το προφίλ και τα συναισθήματα των τουριστών που εκπροσωπούν τις συγκεκριμένες μορφές. Επίσης παρουσιάζονται οι πιο γνωστές «σκοτεινές» και λογοτεχνικές διαδρομές ανά τον κόσμο καθώς και η τουριστική τους εξέλιξη. Σαν μελέτη περίπτωσης εξετάζεται το νησί της Σπιναλόγκα, το οποίο βρίσκεται στον κόλπο του Μεραμπέλλου στον Αγ. Νικόλαο της Κρήτης. Το νησί παρουσιάζει έναν πολιτιστικό πλούτο, καθώς επίσης συνδυάζει τόσο την τραγικότητα και το σκοτεινό στοιχείο, όσο και το λογοτεχνικό. Το νησί αποτέλεσε καταφύγιο για τους χανσενικούς μέχρι την δεκαετία του 1950, συνεπώς κρύβει μια τραγική ιστορία, ενώ ταυτόχρονα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την διάσημη συγγραφέα Χίσλοπ, ώστε να γράψει το ομώνυμο μυθιστόρημα « Το Νησί». Η τηλεοπτική σειρά βασισμένη στο βιβλίο έκανε το μνημείο περισσότερο γνωστό στο ευρύ κοινό. Με την διαδικασία της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, εξετάζεται αν η Σπιναλόγκα μπορεί να προσελκύσει σκοτεινούς και λογοτεχνικούς τουρίστες. Τα αποτελέσματα ως προς αυτό το κίνητρο εμφανίζονται λιγότερα ισχυρά, αλλά με δυνατότητα εξέλιξης. Τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και η φυσική ομορφιά του τοπίου αποτελούν κύριο κίνητρο των επισκεπτών της Σπιναλόγκα.
  • The aim of the present thesis is to analyse the aspects of dark and literary tourism and future their correlation with screen tourism. Motivations, profile and emotions of tourists engaging in dark tourism, are also presented. Additionally, the most well-known dark and literary paths /routes around the world are reviewed as well as their evolution to tourist attractions. As a case study is examined the island of Spinalonga, which is located in the Gulf of Merabello on the northern coast of eastern Crete. The island is of great cultural and historical significance whereas its tragical and sombre historical past has been depicted in the literature. Spinalonga Island was used as leper colony until the late 50s, a fact that inspired author “Victoria Hislop” to write her homonymous novel. The film adaption of Hislop’s novel further contributed to the salience of the island’s past. Both qualitative and quantitative research methods were used in this study in order to explore the attractive features of Spinalonga, the emotional impact on the visitors as well their level of satisfaction as regard to the provided services on the island. The purpose of the study is to explore whether the features of dark and literary tourism could be conveyed into the present moment. Regarding the results of the research, dark and literary tourism motivations seem to be less powerful, but culture features and the natural beauty of the landscape are the main motivations of visitors.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.