Ψηφιακή χαρτογράφηση του νομού Χαλκιδικής με βάση το χαρτογραφικό υπόβαθρο Arc View 8,2: η μέτρηση της φέρουσας ικανότητας του νομού και η διατύπωση προτάσεων τουριστικής ανάπτυξης

  1. MSc thesis
  2. ΣΠΥΡΟΣ ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ
  3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
  4. 2007 [2007]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.