ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

EVOLUTION AND CHARACTERISTICS OF TRADITIONAL ACCOMMODATIONS IN GREECE (Αγγλική)

 1. MSc thesis
 2. ΜΑΜΑΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ)
 4. 29 Σεπτεμβρίου 2019 [2019-09-29]
 5. Ελληνικά
 6. 236
 7. ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ
 8. ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ, ΕΥΘΥΜΙΑ | ΤΣΑΡΤΑΣ, ΠΑΡΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 9. Παραδοσιακά καταλύματα | θεσμικό πλαίσιο | τουρισμός | πολιτιστική κληρονομιά | επιχειρηματική δραστηριότητα
 10. 3
 11. 21
 12. 21
 13. Φωτογραφίες:12 πίνακες :28 διαγράμματα :16
  • Τα παραδοσιακά καταλύματα στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν έναν τομέα τουριστικής δραστηριοποίησης ο οποίος είναι άμεσα συνυφασμένος με τη διάσωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Θα έλεγε κάποιος ότι διαμορφώνεται μια αμφιμονοσήμαντη σχέση κατά την οποία ο τουρισμός συμβάλλει στη διάσωση των παραδοσιακών οικοδομημάτων αλλά και τα παραδοσιακά οικοδομήματα προκαλούν περιορισμούς στην επιχειρηματική δραστηριότητα με την οποία συνδέονται. Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη της σχέσης αυτής μέσα από τη μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης των παραδοσιακών καταλυμάτων στην Ελλάδα και της συμβολής του θεσμικού πλαισίου στην ανάπτυξή τους.
  • Traditional accommodation in Greece represents a tourist activity that is directly related to the rescue of the architectural heritage. One would say that there is a dubious relationship where tourism contributes to the rescue of traditional buildings, but also traditional buildings create restrictions on the business they are connected with. The aim of this research is to highlight this relationship through the study of the evolution of traditional lodgings in Greece and the contribution of the institutional framework to their development.
 14. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.