Βιοεπεξεργασία οργανικού κλάσματος στερεών αστικών αποβλήτων με τη χρήση γεωσκωλήκων (vermicomposting) :Εκτίμηση οικονομικής βιωσιμότητας και συγκριτική ανάλυση σε σχέση με αντίστοιχες εφαρμογές μικροβιακής κομποστοποίησης.

  1. MSc thesis
  2. ΑΝΤΩΝΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
  4. Δεκέμβριος 2013 [2013-12]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.