Θεωρία των αποτελεσματικών αγορών και έλεγχος της ισχύος της στον δείκτη FTSE ASE 20 (2000-2004)

  1. MSc thesis
  2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 2013 [2013]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.