Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ CAPITAL CONTROLS

  1. MSc thesis
  2. ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΝΝΑ
  3. Τραπεζική (ΤΡΑ)
  4. 09 Οκτωβρίου 2018 [2018-10-09]
  5. Ελληνικά
  6. 82
  7. ΣΧΟΙΝΙΩΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  8. CAPITAL CONTROLS | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ | E-BANKING
  9. 1
  10. 4
  11. 0
  12. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΙΤΕΣ
    • Σε μια εποχή όπου η κίνηση κεφαλαίων υπόκειται σε περιορισμούς, έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε πώς μια χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία μέχρι πρότινος ήταν πρεσβευτής της κλασσικής τραπεζικής, μπήκε στην τροχιά των ηλεκτρονικών δικτύων πληρωμών μετά την επιβολή των Capital Controls. Αν και η ηλεκτρονική τραπεζική έγινε κομμάτι της καθημερινότητας πολλών Ελλήνων τα τελευταία χρόνια, στο εξωτερικό είχε κερδίσει έδαφος πολύ πιο νωρίς, επιφέροντας τεράστιες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Η εξέλιξη της συμβαδίζει με την εξέλιξη της τεχνολογίας, γεγονός που σηματοδότησε μια νέα εποχή για τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία είχαν την ευκαιρία να καινοτομήσουν, τόσο σε επίπεδο είδους συναλλαγών, όσο και σε επίπεδο ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα είδη της ηλεκτρονικής τραπεζικής που παρουσιάζονται προσφέρουν πολλές δυνατότητες για το χρήστη, ο οποίος απολαμβάνει μία ολοκληρωμένη τραπεζική εμπειρία μέσα από διάφορα ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο. Τα πλεονεκτήματα τους πολλά, ωστόσο η ύπαρξη και κάποιων μειονεκτημάτων υποδεικνύει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά τα προϊόντα και υπηρεσίες της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές είναι ιδιαίτερα σοβαροί, μιας και η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, έφερε πέρα από καινοτομίες στο e-banking, και εξελίξεις στα συστήματα παραβίασης των ηλεκτρονικών καναλιών των τραπεζών, απειλώντας έτσι την αξιοπιστία και τη φήμη τους. Πέραν των παραπάνω, η παρούσα εργασία επιδιώκει, αφού γίνει αναφορά στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων που ισχύουν την περίοδο αυτή στην Ελλάδα, να παρουσιάσει την εξέλιξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής στη χώρα τα τελευταία χρόνια και πως η πορεία αυτή επηρεάστηκε μετά τα Capital Controls. Για καλύτερη κατανόηση, αφενός παρουσιάζονται συγκριτικά στατιστικά στοιχεία όσον αφορά το e-banking στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αφετέρου παρατίθενται αποτελέσματα από ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε σε χρήστες διαφόρων ηλικιών, επιπέδου μόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία βοηθούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων γύρω από τη χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής στη χώρα πριν και μετά τα Capital Controls.
    • At a time when the movement of capital is subject to restrictions, it is very interesting to examine how a country like Greece, which previously was an ambassador of traditional banking, started using digital banking after the enforcement of Capital Controls. Even though e-banking became a part of Greeks' daily routine during the last few years, abroad has gained ground much earlier causing enormous changes in the way banks work. Its evolution was and is still strongly connected to the evolution of technology, a fact that marked a new era for the banks, which had the opportunity to innovate not only in the variety of transactions but also in the quality of offered services. Some of the types of e-banking which are listed in this thesis, offer a lot of possibilities to the user, who enjoys a complete banking experience through a variety of digital communication channels at any time at any place. E-banking has a lot of advantages, however the existence of some weak points testifies that there is room for improvements concerning the products and services of digital banking. Additionally the dangers that lie ahead concerning the e-banking transactions are very serious, as the rapid evolution of technology brought not only innovations in e-banking, but also innovations in interception systems threatening the reliability and reputation of the credit institutions. Except all above, after the reference in the Capital Control restrictions that are nowadays in force in Greece, this thesis tries to present the evolution of e-banking in the country during the last few years and how was affected since Capital Controls. For better understanding, comparative statistic data are showed concerning digital banking both in Greece and Europe. Additionally, results are exported from questionnaire which was addressed to users from all ages, education level and professional expertise. This last one leads to conclusions about the use of e-banking in Greece before and after Capital Control restrictions.
  13. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.