Η δικτύωση των πολιτισμικών οργανισμών ως μέσο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης: Η «Κίνηση των Πέντε Μουσείων» στη Θεσσαλονίκη.

  1. MSc thesis
  2. ΚΩΝΤΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 21 Αυγούστου 2012 [2012-08-21]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.