Εταιρική κοινωνική ευθύνη και τοπική πολιτισμική ανάπτυξη. Το παράδειγμα των Μουσείων Μαρμαροτεχνίας Τήνου και του Μουσείου Μετάξης Σουφλίου.

  1. MSc thesis
  2. ΒΑΡΤΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2014 [2014-12-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  7. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.