Η διαφάλιση ποιότητας στους μουσειακούς οργανισμούς [Cd-rom] : τα πρότυπα της σειράς ISO 9000 ως εργαλείο των διαχειριστών πολιτισμού στη διοίκηση ολικής ποιότητας : [Διπλωματική διατριβή]

  1. MSc thesis
  2. ΠΑΤΑΓΟΥ Β. ΚΑΛΟΥΔΑ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 14 Οκτωβρίου 2010 [2010-10-14]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.