Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και τα Ιδρυματικά Καταθετήρια Ανοιχτής Πρόσβασης στη διεύρυνση των ορίων της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης: η περίπτωση του Ιδρυματικού Καταθετηρίου «ΕΥΡΗΚΑ» του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

  1. MSc thesis
  2. ΝΤΟΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2014 [2014-12-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
  7. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.