Οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο ως εργαλεία προβολής και επικοινωνίας στους πολιτιστικούς οργανισμούς: η περίπτωση του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα (Κ.Π.Ο.Δ.Δ.)

  1. MSc thesis
  2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 21 Αυγούστου 2012 [2012-08-21]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.