Η Χρηματοδότηση Πολιτιστικών Οργανισμών μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς: Η περίπτωση του Μουσείου Αχιλλείου στην Κέρκυρα.

  1. MSc thesis
  2. ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
  3. Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ)
  4. 06 Δεκεμβρίου 2014 [2014-12-06]
  5. Ελληνικά | Αγγλικά
  6. ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  7. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.