ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 1. MSc thesis
 2. ΚΩΤΤΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 3. Διαχείριση Αποβλήτων (ΔΙΑ)
 4. 16 Μαίου 2021 [2021-05-16]
 5. Ελληνικά
 6. 83
 7. ΖΑΜΠΑΡΑΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
 8. Οργανικά αστικά απόβλητα, κομποστοποίηση, αναερόβια χώνευση, θερμική επεξεργασία
 9. 18
 10. 32
 11. Περιέχει; 13 εικόνες, 7 σχήματα και 4 πίνακες.
  • Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών "Διαχείρισης Αποβλήτων" του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με επιβλέποντα καθηγητή τον κύριο Μιλτιάδη Ζαμπάρα. Το περιβάλλον μας τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και αυτό έχει να κάνει με τα αστικά στερεά απόβλητα. Η συνεχής αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τον υπερκαταναλωτισμό αυξάνουν τις ανάγκες των ανθρώπων δημιουργώντας μεγάλες ποσότητες αστικών στερεών αποβλήτων. Τα αστικά στερεά απόβλητα αποτελούν από μόνα τους μια κατηγορία η οποία χρήζει ιδιαίτερης διαχείρισης με στόχο την μείωση της διάθεσης τους σε χώρους ταφής και προκαλώντας κατά το ελάχιστο επιπτώσεις ως προς το περιβάλλον. Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή των μεθόδων αξιοποίησης των αποβλήτων με στόχο την μετατροπή τους σε ένα πολύτιμο προϊόν ή σε παραγωγής ενέργειας. Οι εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων είναι τόσο οι βιολογικές μέθοδοι όσο και άλλες τεχνολογίες επεξεργασίας όπως η μηχανική διαλογή και θερμικές μέθοδοι βελτιώνοντας τις αποδόσεις σχηματισμού του προϊόντος ή της ενέργειας.
  • The present study was prepared in the framework of the postgraduate program "Waste Management" of the Hellenic Open University supervised by Mr. Miltiadis Zabara. Nowadays, environment has faced one of the biggest challenges and this has to do with urban solid waste. Continuous population growth combined with over-consumerism increase people's needs by creating large amounts of municipal solid waste.Urban solid waste is in itself a category which needs special management with a view to reducing its disposal in landfills and causing as little impact as possible on the environment.The purpose of work is to describe waste utilization methods to convert them to a valuable product or energy generation. Alternative management of urban solid waste management is both biological methods and other treatment technologies such as mechanical sorting and thermal methods by improving product or energy figures.
 12. Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.