ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΑΠ

Περιεχόμενα Βοήθειας:

Κλείστε αυτό το παράθυρο
Πλοήγηση
Αναζήτηση
Σύνθετη Αναζήτηση
Αναζήτηση θεματικής κατηγορίας
Κοινότητες
Συλλογές
Είσοδος στο Ιδρυματικό αποθετήριο
Υποβολή Τεκμηρίου
Μορφότυποι Αρχείων
Handles
Ο λογαριασμός μου
Επεξεργασία Προφίλ
Ειδοποιήσεις μέσω e-mail
 

Το ιδρυματικό αποθετήριο είναι η βάση που φιλοδοξεί να φιλοξενήσει όλη την πνευματική παραγωγή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί κυρίως ως ακαδημαϊκό καταθετήριο για διπλωματικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο καθώς και το ψηφιακό υλικό του πανεπιστημίου. Το ιδρυματικό καταθετήριο εμπλουτίζεται διαρκώς με το πλήρες κείμενο των πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του Πανεπιστημίου, καθώς και τεχνικές αναφορές ερευνητών ή παρουσιάσεις σε συνέδρια των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Απώτερος σκοπός είναι να γίνει η βιβλιοθήκη παρακαταθήκης για την ερευνητική δραστηριότητα που επιτελείται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Το περιεχόμενο του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του ΕΑΠ είναι οργανωμένο σε κοινότητες, οι οποίες μπορούν να διαιρούνται σε άπειρες υποκοινότητες και συλλογές. Οι υποκοινότητες ή/και οι συλλογές αυτές μπορούν να αντιστοιχούν σε διοικητικές οντότητες, όπως Σχολές, Τμήματα, εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα, ή και θεματικές ενότητες. Κάθε υποκοινότητα ή συλλογή μπορεί να περιέχει άπειρο αριθμό τεκμηρίων.


ΠΛΟΗΓΗΣΗ top

Η πλοήγηση σας επιτρέπει να δείτε μια λίστα τεκμηρίων με κάποια συγκεκριμένη σειρά:

Η Πλοήγηση ανά Κοινότητες και Συλλογές σας εμφανίζει τις κοινότητες σε αλφαβητική σειρά και σας επιτρέπει να δείτε τις υποκοινότητες και τις συλλογές τους. Σύμφωνα με την οργάνωση του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του ΕΑΠ ξεκινάμε από κοινότητες Σχολών, συνεχίζουμε με υπο-κοινότητες, Τμήματα σχολών, και καταλήγουμε σε συλλογές ψηφιοποιημένου υλικού του ΕΑΠ και Διπλωματικών εργασιών.Κοινότητες με την ίδια λογική είναι και οι δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές και οι Τεχνικές Αναφορές και μελέτες.

Η Πλοήγηση ανά Τίτλο σας εμφανίζει σε αλφαβητική σειρά όλους τους τίτλους τεκμηρίων του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του ΕΑΠ.

Η Πλοήγηση ανά Συγγραφέα σας εμφανίζει σε αλφαβητική σειρά όλους τους συγγραφείς τεκμηρίων του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του ΕΑΠ.

Η Πλοήγηση ανά Ενότητα σας εμφανίζει σε αλφαβητική σειρά όλα τις ενότητες έχουν χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τεκμήρια στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΑΠ.

Η Πλοήγηση ανά Ημερομηνία σας εμφανίζει σε αντίστροφη χρονολογική σειρά όλα τα τεκμήρια που υπάρχουν στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΑΠ.

Μπορείτε να εισέλθετε στο σύστημα αν:

Η Υποβολή Τεκμηρίου είναι η λειτουργία του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του ΕΑΠ που επιτρέπει στους χρήστες να προσθέσουν ένα τεκμήριο. Η διαδικασία υποβολής συμπεριλαμβάνει τη συμπλήρωση μιας φόρμας μεταδεδομένων με πληροφορίες σχετικά με το τεκμήριο και το "ανέβασμα" του αρχείου/των αρχείων που συνιστούν το ψηφιακό τεκμήριο.

Ο λογαριασμός μου είναι μια προσωπική σελίδα που υπάρχει για κάθε μέλος. Αυτή η σελίδα μπορεί να περιέχει μια λίστα από τεκμήρια που βρίσκονται σε διαδικασία υποβολής για ένα συγκεκριμένο μέλος, ή μια λίστα με εργασίες που χρειάζονται επεξεργασία, διόρθωση ή έλεγχο.

Η Επεξεργασία προφίλ επιτρέπει σε κατόχους λογαριασμού ΕΑΠ LDAP να αλλάξουν το όνομα που χρησιμοποποιούν και να προσθέσουν τηλέφωνο επικοινωνίας, ενώ σε κατόχους λογαρισμού εισόδο απο το ίδιο το Ιδρυματικό αποθετήριο να αλλάξουν τα παραπάνω αλλά ταυτόχρονα και κωδικό πρόσβασης.

Η σελίδα Σχετικά με το apothesis σας μεταφέρει στο δικτυακό τόπο του apothesis, του λογισμικού πάνω στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη Ιδρυματικού Αποθετηρίου. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα και την πορεία του.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ top

Για να αναζητήσετε σε όλο το Ιδρυματικό Αποθετήριο, χρησιμοποιήστε το κουτί αναζήτησης στο επάνω αριστερό μέρος της κεντρικής σελίδας (ή το κουτί αναζήτησης στο κέντρο της αρχικής σελίδας).

Search Box

Για να περιορίσετε την αναζήτησή σας σε μια συγκεκριμένη κοινότητα ή συλλογή, πλοηγηθείτε στην κοινότητα ή τη συλλογή που σας ενδιαφέρει και χρησιμοποιήστε το κουτί αναζήτησης στη συγκεκριμένη σελίδα.

Search Box

Διαβάστε κάποιες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση που ίσως σας βοηθήσουν:

Τι αναζητείται στη γενική αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά
Η λέξη/οι λέξεις που εισάγετε στο κουτί θα αναζητηθούν στα εξής πεδία: τίτλος, συγγραφέας, θέμα, περίληψη, σειρά και αναγνωριστικό κάθε εγγραφής τεκμηρίου.

Αν ο δικτυακός τόπος έχει ενεργοποιημένη την αναζήτηση σε πλήρες κείμενο, το κείμενο που εισαγάγατε θα αναζητηθεί και στο πλήρες κείμενο των εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση στο πλήρες κείμενο, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του ΕΑΠ.

Τι δεν αναζητείται - εξαιρούμενες λέξεις
Η μηχανή αναζήτησης αγνοεί κάποιες λέξεις που προκύπτουν συχνά στην αγγλική γλώσσα, αλλά δε βοηθούν στην ποιότητα των αποτελεσμάτων. Αυτές είναι:

"a", "and" , "are" , "as" , "at" , "be" , "but" , "by" , "for" , "if" , "in" , "into",

"is" ,"it" ,"no" , "not" , "of" , "on" , "or" , "such", "the" , "to" , "was"

Αποκοπή
Χρησιμοποιήστε έναν αστερίσκο (*) μετά από τη ρίζα μιας λέξης για να λάβετε όλα τα αποτελέσματα που περιέχουν λέξεις που ξεκινούν με αυτή τη ρίζα, για παράδειγμα η αναζήτηση

   θα εμφανίσει αποτελέσματα όπως selects, selector, selectman, selecting.

Stemming
Η μηχανή αναζήτησης αυτόματα αποκόπτει τις κοινές καταλήξεις λέξεων για να συμπεριλάβει πληθυντικό αριθμό, παρελθόντες χρόνους, κλπ.

Αναζήτηση Φράσεων
Για να αναζητήσετε χρησιμοποιώντας πολλές λέξεις ως φράση, χρησιμοποιήστε εισαγωγικά (")(") για να περικλείσετε μια σειρά λέξεων.

Αναζήτηση συγκεκριμένης λέξης
Βάλτε το σύμβολο συν (+) πριν από μια λέξη αν ΠΡΕΠΕΙ να εμφανίζεται στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Για παράδειγμα, στην ακόλουθη αναζήτηση η λέξη "training" είναι προαιρετική, αλλά η λέξη "dog" πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα.

Χρησιμοποιήστε "ανεπιθύμητες" λέξεις για να αποκλείσετε τεκμήρια
Βάλτε το σύμβολο πλην (-) πριν από μια λέξη αν θέλετε να μην εμφανίζεται στα αποτελέσματα της αναζήτησης. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το NOT. Αυτό μπορεί να περιορίσει την αναζήτησή σας αποκλείοντας τυχόν ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, στην αναζήτηση,

  or  

θα λάβετε αποτελέσματα που περιέχουν τη λέξη "training", εκτός από αυτά που περιέχουν και τη λέξη "cat".

Αναζήτηση με τελεστές Boole

Οι ακόλουθοι τελεστές Boole μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνδυάσουν όρους. Σημειώστε πως πρέπει να εισάγονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ!

AND - για να περιορίσετε τα αποτελέσματα σε αυτά που περιέχουν όλες τις λέξεις ή φράσεις που έχουν συνδυαστεί με αυτόν τον τελεστή, π.χ.

θα ανακτήσει όλα τα τεκμήρια που περιέχουν ΚΑΙ τις δύο λέξεις "cats" και "dogs"

OR - για να διευρύνετε την αναζήτηση ώστε να συμπεριλάβει οποιαδήποτε από τις λέξεις ή φράσεις που βρίσκεται δίπλα από αυτόν τον τελεστή

θα ανακτήσει όλα τα τεκμήρια που περιέχουν ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ από τις λέξεις "cats" ή "dogs".

NOT - t για να αποκλείσετε τεκμήρια που περιέχουν τη λέξη που ακολουθεί μετά τον τελεστή, π.χ.

will θα ανακτήσει τεκμήρια που περιέχουν τη λέξη "training" ΕΚΤΟΣ από αυτά που περιέχουν και τη λέξη "cat".

Παρενθέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ομαδοποιήσουν τους όρους αναζήτησης σε σύνολα, και οι τελεστές μπορούν έπειτα να χρησιμοποιηθούν για όλο το σύνολο, π.χ.


ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ [επιστροφή στην κορυφή]

Η σελίδα σύνθετης αναζήτησης σας επιτρέπει να ορίσετε τα πεδία στα οποία θέλετε να γίνει η αναζήτηση και να συνδυάσετε αυτές τις αναζητήσεις με τους τελεστές Boole "AND", "OR" ή "NOT".

Μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας σε μια κοινότητα κάνοντας κλικ στο βελάκι στα δεξιά του πτυσσόμενου μενού στο επάνω μέρος της σελίδας. Αν θέλετε η αναζήτησή σας να γίνει σε όλο το αποθετήριο του ΕΑΠ, αφήστε το μενού όπως έχει.

Έπειτα, επιλέξτε από την αριστερή στήλη το πεδίο στο οποίο θέλετε να γίνει η αναζήτηση και εισάγετε τη λέξη ή τη φράση που αναζητείτε στη δεξιά στήλη. Μπορείτε να επιλέξετε και τον τελεστή Boole για να συνδυάσετε αναζητήσεις κάνοντας κλικ στο βελάκι στα δεξιά του μενού "AND".

Σημείωση: Πρέπει να χρησιμοποιείτε τα πλαίσια εισαγωγής κειμένου με σειρά. Αν αφήσετε κενό το πρώτο, δε θα γίνει αναζήτηση.


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ [επιστροφή στην κορυφή]

Το ελεγχόμενο λεξιλόγιο είναι ένα σύνολο όρων που συνιστούν ένα λεξικό με περιγραφές συγκεκριμένου περιεχομένου ή θεματικού αντικειμένου. Αυτές συντηρούνται από φορείς τυποποίησης, ώστε να τυποποιηθεί ο τρόπος που παρόμοια τεκμήρια κατηγοριοποιούνται στα αρχεία. Αυτό βοηθά την αναζήτηση αυξάνοντας την πιθανότητα να συμπεριλαμβάνονται σχετικά τεκμήρια στα αποτελέσματα της αναζήτησης του χρήστη.

Το φιλτράρισμα της λίστας μιας κατηγορίας θα αφαιρέσει από τη λίστα τυχόν όρους που δεν ταυτίζονται με το φίλτρο. Οι υπόλοιποι όροι είναι οποιαδήποτε κατηγορία ή υποκατηγορία που περιέχει τον όρο του φίλτρου οπουδήποτε στην ιεραρχία. Αν επεκτείνετε κάθε κατηγορία, θα δείτε ποιοι όροι ταυτίστηκαν με το φίλτρο.

Για να αναζητήσετε στα τεκμήρια με βάση τη θεματική κατηγορία, "τσεκάρετε" όσα κουτιά χρειάζεται δίπλα από τις κατηγορίες πριν κάνετε κλικ στο "Αναζητήστε...". Η αναζήτηση θα επιστρέψει όλα τα τεκμήρια που είτε ταυτίστηκαν ακριβώς με τις κατηγορίες που επιλέχθηκαν είτε είναι κατηγοριοποιημένα κάτω από μια κατηγορία υψηλότερου επιπέδου. Κάνοντας κλικ στο "+" δίπλα από την κατηγορία θα επεκτείνετε το δέντρο για να δείτε τί είδους περιορισμούς μπορείτε να θέσετε για την επιλεγμένη κατηγορία.


ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ [επιστροφή στην κορυφή]

Το περιεχόμενο του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του ΕΑΠ είναι οργανωμένο σε κοινότητες που μπορούν να αντιστοιχούν σε διοικητικές οντότητες όπως Σχολές, Τμήματα, εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα. Σε κάθε κοινότητα μπορεί να υπάρχει απεριόριστος αριθμός υποκοινοτήτων και συλλογών. Κάθε συλλογή μπορεί να περιέχει απεριόριστο αριθμό τεκμηρίων. Αυτή η οργάνωση δίνει στο Ιδρυματικόι Αποθετήριο τοθ ΕΑΠ τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις διαφορετικές ανάγκες των κοινοτήτων επιτρέποντάς τους :

Κάθε κοινότητα έχει τη δική της σελίδα με πληροφορίες, νέα και συνδέσμους που αντανακλούν τα ενδιαφέροντα της κοινότητας αυτής, καθώς και μια λίστα με συλλογές εντός της κοινότητας.


ΣΥΛΛΟΓΕΣ [επιστροφή στην κορυφή]

Οι κοινότητες μπορεί να περιέχουν απεριόριστο αριθμό συλλογών στη αποθετήριο. Οι συλλογές μπορούν να είναι οργανωμένες σε σχέση με ένα θέμα ή είδος πληροφορίας (όπως εργασίες ή δεδομένα) ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ταξινόμησης θεωρεί μια κοινότητα χρήσιμη για την οργάνωση των ψηφιακών της τεκμηρίων. Οι συλλογές μπορούν να έχουν διαφορετικές πολιτικές και ροές εργασιών.

Κάθε συλλογή στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΑΠ έχει τη δική της σελίδα με πληροφορίες, νέα και συνδέσμους που αντανακλούν τα ενδιαφέροντα των χρηστών αυτής της συλλογής.


ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ APOTHESIS MOY [επιστροφή στην κορυφή]

Όταν εισέρχεστε σε μια περιοχή του αποθετηρίου που απαιτεί εξουσιοδότηση, το σύστημα θα απαιτήσει να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία σας για να σας αναγνωρίσει. Όλοι οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν για να λαμβάνουν ενημερώσεις κάποια κοινότητα ή συλλογή. Κάποιες περιορισμένες λειτουργίες, όπως η υποβολή περιεχομένου, απαιτούν εξουσιοδότηση από την κοινότητα.

Για να εισέλθετε στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΑΠ έχετε δύο τρόπους.

Σημαντική παρατήρηση: Όταν εξέρχεστε από το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΑΠ θα πρέπει να κλείνετε ολόκληρη την εφαρμογή φυλλομέτρησης, π.χ. Internet Explorer, Mozilla Firefox και όχι την συγκεκριμένη καρτέλα (tab). Για να είναι πλήρως αποτελεσματική η έξοδος από το σύστημα του αποθετηρίου θα πρέπει να πατάτε και τον σύνδεσμο "Έξοδος" (ή "Log out" αν χρησιμοποιείτε την αγγλική διεπαφή).

Παράδειγμα: name@eap.gr

ΥΠΟΒΟΛΗ [επιστροφή στην κορυφή]

Διακοπή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής

Σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής μπορείτε να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε τη δουλειά σας για να συνεχίσετε αργότερα, κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ακυρώστε/Αποθηκεύστε" στο κάτω μέρος της σελίδας. Τα δεδομένα που έχετε ήδη εισαγάγει θα αποθηκευτούν έως ότου επιστρέψετε στην υποβολή, και θα σας γίνει υπενθύμιση από τη σελίδα "To apothesis μου" ότι έχετε μια υποβολή σε εξέλιξη. Αν για κάποιο λόγο εξέλθετε από τη διαδικασία υποβολής κατά λάθος, μπορείτε να ξαναρχίσετε από τη σελίδα "To apothesis μου". Μπορείτε, επίσης, να ακυρώσετε τη διαδικασία υποβολής οποιαδήποτε στιγμή.

Για να κάνετε μια υποβολή στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΑΠ πρέπει να επιλέξετε μία συλλογή στην οποία θα γίνει. (Οι συλλογές περιέχουν τις υποβολές και όχι οι κοινότητες).

Μπάρα προόδου (τα οβάλ κουμπιά στο πάνω μέρος της σελίδας):

Στο πάνω μέρος των σελίδων υποβολής θα βρείτε επτά οβάλ κουμπιά που αναπαριστούν κάθε βήμα της διαδικασίας υποβολής. Καθώς προχωράτε στη διαδικασία, θα αλλάζει το χρώμα των κουμπιών. Αφού ξεκινήσετε, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να πηγαίνετε μπρος ή πίσω με ένα κλικ επάνω τους. Δε θα χάσετε δεδομένα αν μετακινείστε μπρος/πίσω.

Progress Bar

ΥΠΟΒΟΛΗ: Βήμα 1 - Επιλέξτε Συλλογή:

Κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά του πτυσσόμενου μενού για να δείτε μια λίστα με τις Συλλογές. Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού σας στην συλλογή όπου επιθυμείτε να προσθέσετε το τεκμήριό σας και κάντε επιλέξτε τη.

Αν εμφανιστεί μήνυμα πως δεν έχετε δικαίωμα υποβολής στην συλλογή που επιλέξατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή του αποθετηρίου για περισσότερες πληροφορίες

Πρέπει να έχετε εξουσιοδότηση από κάποια κοινότητα για να υποβάλετε τεκμήρια σε μια συλλογή. Αν θέλετε να υποβάλετε ένα τεκμήριο, αλλά δε γνωρίζετε ποιά είναι η κατάλληλη κοινότητα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Διαχειριστή του αποθετηρίου για να δείτε πως μπορείται να κάνετε σωστά την υποβολή.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενη" για να συνεχίσετε ή "Ακυρώστε/Αποθηκεύστε" για να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε ή να ακυρώσετε την υποβολή σας.


Υποβολή: Περιγραφή του τεκμηρίου - Βήμα 2 Επιστροφή στην αρχής της υποβολής [επιστροφή στην κορυφή]

Αν απαντήσετε "ναι" σε οποιαδήποτε ερώτηση αυτής της σελίδας, θα εμφανιστεί μια τροποποιημένη φόρμα εισαγωγής προσαρμοσμένη στις πληροφορίες που εισήγατε. Διαφορετικά, θα εμφανιστεί η "κανονική" φόρμα εισαγωγής.

*Περισσότεροι από έναν τίτλοι. Μερικές φορές ένα τεκμήριο έχει πάνω από έναν τίτλους, ίσως μια συντόμευση, ακρώνυμο, ή έναν τίτλο σε άλλη γλώσσα. Σε αυτήν την περίπτωση και εφόσον θέλετε να δηλώσετε αυτές τις πληροφορίες, "τσεκάρετε" το κουτί δίπλα από τη σχετική πρόταση.

* Προηγούμενη έκδοση. Στα καινούργια τεκμήρια που ΔΕΝ έχουν δημοσιευτεί ή διανεμηθεί στο παρελθόν θα αποδοθεί μια ημερομηνία έκδοσης από το σύστημα με το που θα εισαχθούν. Αν υποβάλλετε παλαιότερα τεκμήρια που έχουν ήδη διανεμηθεί ή δημοσιευτεί, "τσεκάρετε" το κουτί δίπλα από τη σχετική πρόταση. Η φόρμα θα σας ζητήσει να εισάγετε κάποια στοιχεία σχετικά με την προηγούμενη έκδοση.

* Πολλαπλά αρχεία. Ένα τεκμήριο μπορεί να συνιστάται από περισσότερα από ένα αρχεία στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΑΠ. Ένα απλό παράδειγμα είναι ένα αρχείο HTML που παραπέμπει σε αρχεία εικόνας (όπως αρχεία JPG ή GIF). Ένα άλλο παράδειγμα είναι ένα άρθρο που συνοδεύεται από ένα βίντεο και ένα αρχείο δεδομένων. Αν υποβάλλετε περισσότερα από ένα αρχεία για αυτό το τεκμήριο, "τσεκάρετε" το κουτί δίπλα από τη σχετική πρόταση.

Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενη" για να συνεχίσετε, ή στο "Ακυρώστε/Αποθηκεύστε" για να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε ή να ακυρώσετε την υποβολή.


ΥΠΟΒΟΛΗ: Βήμα 3 - Περιγραφή του τεκμηρίου σας - Εισαγωγή περιγραφικών στοιχείων Επιστροφή στην αρχής της υποβολής [επιστροφή στην κορυφή]

Οι πληροφορίες που θα συμπληρώσετε σε αυτές τις δύο σελίδες θα σχηματίσουν την εγγραφή μεταδεδομένων που θα δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες να ανακτούν το τεκμήριό σας μέσω των μηχανών αναζήτησης. Όσο περισσότερα μεταδεδομένα, τόσο πιο εύκολα θα "εντοπίζεται" το τεκμήριό σας, γι'αυτό σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε όσα περισσότερα πεδία μπορείτε σχετικά με το τεκμήριο.

Συγγραφέας:

Μπορεί να είναι ένα άτομο, οργανισμός ή υπηρεσία υπεύθυνη για τη δημιουργία ή συνεισφορά στο περιεχόμενο του τεκμηρίου. Κάνοντας κλικ στο κουμπί "Προσθέστε περισσότερα" μπορείτε να προσθέσετε όσους συγγραφείς χρειάζεται. Παραδείγματα:

Author submit

ν πρόκειται για οργανισμό, χρησιμοποιήστε το κουτί Επίθετο για το όνομα του οργανισμού:

author submit


Τίτλος:

Εισάγετε τον πλήρη τίτλο με τον οποίο θα πρέπει να αναγνωρίζεται το τεκμήριο. Όλα τα τεκμήρια του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του ΕΑΠ πρέπει να έχουν έναν τίτλο!

title submit


Άλλοι τίτλοι: (Σημείωση: Αυτό το κουτί εμφανίζεται μόνο αν έχετε δηλώσει στην πρώτη σελίδα πως το τεκμήριο έχει περισσότερους από έναν τίτλους.)

Αν το τεκμήριο σας έχει έναν εναλλακτικό τίτλο, για παράδειγμα έναν τίτλο σε άλλη γλώσσα ή μια συντόμευση, τότε εισάγετε τον εδώ.Παράδειγμα

Other title


Ημερομηνία έκδοσης: (σημείωση - αυτό το κουτί θα εμφανιστεί μόνο αν έχετε δηλώσει στην πρώτη σελίδα πως το τεκμήριο έχει δημοσιευτεί ή διανεμηθεί στο παρελθόν. Αν το Αποθετήριο του Ελληνικού Ανοικτού Αποθετηρίου είναι το πρώτο μέσο διανομής του τεκμηρίου, θα αποδοθεί μια ημερομηνία από το σύστημα όταν το τεκμήριο ενσωματωθεί στο αποθετήριο.)

Αν το τεκμήριό σας εκδόθηκε στο παρελθόν ή δημοσιοποιήθηκε, εισάγετε εδώ την ημερομηνία αυτού του γεγονότος. Αν δε γνωρίζετε το μήνα, αφήστε το κουτί όπως έχει, "Χωρίς μήνα". Διαφορετικά επιλέξτε ένα μήνα από το μενού. Αν δε γνωρίζετε την ακριβή ημερομηνία, αφήστε το κουτί κενό.

date of issue


 

Εκδότης: (σημείωση - αυτό το κουτί θα εμφανιστεί μόνο αν έχετε δηλώσει στην πρώτη σελίδα πως το τεκμήριο έχει δημοσιευτεί ή διανεμηθεί στο παρελθόν.)

Εισάγετε το όνομα του εκδότη


Παραπομπή: (σημείωση - αυτό το κουτί θα εμφανιστεί μόνο αν έχετε δηλώσει στην πρώτη σελίδα πως το τεκμήριο έχει δημοσιευτεί ή διανεμηθεί στο παρελθόν.)

Εισάγετε τις πληροφορίες παραπομπής για το τεκμήριο οπως αν είναι και πού ένα journal article, περιλαμβάνοντας και όλη την επιπλέον πληροφορία(τίτλος, σελίδα, κτλ..)


Αριθμός σειράς/αναφοράς:

Κάποιες συλλογές στο αποθετήριο μπορεί να είναι αριθμημένες σειρές, όπως τεχνικές αναφορές ή εργασίες. Αν αυτή η υποβολή υπάγεται σε αυτήν την κατηγορία, τότε θα πρέπει να υπάρχει μια εξ ορισμού τιμή στο κουτί Σειρά, την οποία δεν πρέπει να αλλάξετε, αλλά θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό στο κουτί Αριθμός σειράς/αναφοράς. Παράδειγμα:

Series


Αναγνωριστικά:

Αν γνωρίζετε ένα μοναδικό αριθμό ή κωδικό που ταυτοποιεί το τεκμήριο αυτό σε κάποιο σύστημα, παρακαλώ εισάγετέ τον εδώ. Κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά του πτυσσόμενου μενού και επιλέξτε από τις επιλογές που υπάρχουν. Οι επιλογές είναι (σημείωση: μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή):

 • Αριθμός Κυβερνητικού εγγράφου #, π.χ. NASA SP 8084
 • ISBN (International Standard Book Number), π.χ. 0-1234-5678-9
 • ISSN (International Standard Serial Number), π.χ. 1234-5678
 • ISMN (International Standard Music Number), π.χ. M-53001-001-3
 • URI (Universal Resource Identifier), π.χ. http://www.dspace.org/help/submit.html
 • Άλλο, ένα μοναδικό αναγνωριστικό που αποδίδεται στο τεκμήριο με χρήση συστήματος άλλου από τα παραπάνω.

 • Τύπος:

  Επιλέξτε τον τύπο του υλικού που ταιριάζει καλύτερα στο τεκμήριό σας. Για να επιλέξετε περισσότερες από μία τιμές από τη λίστα, χρειάζεται να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο "ctrl" ή "shift".

  Γλώσσα:

  Επιλέξτε τη γλώσσα του περιεχομένου του τεκμηρίου. Αν η εξ ορισμού γλώσσα (Ελληνικά) δεν είναι κατάλληλη, κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά του πτυσσόμενου μενού για να δείτε μια λίστα με τις γλώσσες που μπορείτε να εισάγετε.

  language

  Αν το τεκμήριό σας δεν είναι αρχείο κειμένου και δεν μπορείτε για αυτό το λόγο να επιλέξετε γλώσσα, τότε επιλέξτε "N/A".

  C>Κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενη" για να συνεχίσετε, ή "Ακυρώστε/Αποθηκεύστε" για να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε ή να ακυρώσετε την υποβολή.


  ΥΠΟΒΟΛΗ: Περιγραφή του τεκμηρίου σας - Εισαγωγή λέξεων-κλειδιών και περιλήψεων - Βήμα 4 Επιστροφή στην αρχής της υποβολής [επιστροφή στην κορυφή]

  Θέμα/Λέξεις-κλειδιά:

  Παρακαλώ εισάγετε όσο περισσότερες λέξεις-κλειδιά μπορείτε για να περιγράψετε θεματικά το τεκμήριο, είτε γενικές είτε εξειδικευμένες. Όσο περισσότερες λέξεις παρέχετε, τόσο πιο πιθανό είναι πως οι χρήστες θα εντοπίσουν αυτό το τεκμήριο στις αναζητήσεις τους. Χρησιμοποιήστε ένα κουτί για κάθε λέξη ή φράση. Μπορείτε να προσθέσετε κι άλλα κουτιά αν κάνετε κλικ στο κουμπί "Προσθέστε περισσότερα". Παραδείγματα:

  keywords

  Η κοινότητά σας μπορεί να προτείνει τη χρήση ενός συγκεκριμένου λεξιλογίου ή θησαυρού. Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλούμε επιλέξτε θέματα από αυτή τη λίστα. Μελλοντικές εκδόσεις του λογισμικού apothesis θα παρέχουν συνδέσμους προς αυτές τις λίστες.


  Περίληψη:

  Μπορείτε να επικολλήσετε μια περίληψη σε αυτό το κουτί ή να την πληκτρολογήσετε μόνοι σας. Δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος της περίληψης. Σας παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μια περίληψη για να βοηθήσετε τους χρήστες και να αυξήσετε τις πιθανότητες αναζήτησης και ανάκτησης.

  Χορηγία:

  Αν το τεκμήριο προέρχεται από μία επιχορηγούμενη έρευνα, μπορείται να εισάγεται τα στοιχεία της χορηγίας εδώ. Στο πεδίο αυτό μπορείτε να εισάγετε ελεύθερο κείμενο. Παράδειγμα:

  sponsor

   


  Περιγραφή:

  Εδώ μπορείτε να εισάγετε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή σχόλια για την υπόβολή σας που μπορούν να ενδιαφέρουν αυτούς που θα την αναζητήσουν - διαβάσουν

  Πατήστε στο κουμπί "Επόμενη" για να συνεχίσετε, ή στο "Ακυρώστε/Αποθηκεύστε" για να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε ή να ακυρώσετε την υποβολή.


  ΥΠΟΒΟΛΗ: Φόρτωση ενός αρχείου - Βήμα 5 Επιστροφή στην αρχής της υποβολής [επιστροφή στην κορυφή]

  Για την εισαγωγή ενός αρχείου ακολουθήστε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Πλοήγηση" και θα ανοίξει ένα παράθυρο για να βρείτε τα αρχεία σας. Μπορείτε να πλοηγηθείτε στους φακέλους σας μέχρι να βρείτε το σωστό αρχείο που θα φορτωθεί. Κάντε διπλό κλικ στο όνομα του αρχείου που θέλετε να φορτώσετε, και το όνομα θα εισαχθεί στο πλαίσιο εισαγωγής.

  Μόλις εμφανιστεί το σωστό όνομα αρχείου στο πλαίσιο εισαγωγής, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενη" για να συνεχίσετε.

  Περιγραφή Αρχείου

  Αν στην αρχή της διαδικασίας υποβολής δηλώσατε πως το τεκμήριο συνίσταται από περισσότερα από ένα αρχεία, θα δείτε ένα πλαίσιο με όνομα "Περιγραφή αρχείου". Οι πληροφορίες που παρέχετε εδώ θα βοηθήσουν τους χρήστες να καταλάβουν τί πληροφορίες περιέχονται σε κάθε αρχείο, για παράδειγμα "κυρίως άρθρο" ή "εικόνες" ή "πρόγραμμα υπολογιστή" ή "σύνολο δεδομένων". Εισάγετε τις περιγραφές αρχείου για κάθε τεκμήριο και κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενη" για να συνεχίσετε  ΥΠΟΒΟΛΗ:Μορφότυποι Αρχείων - Βήμα 6 Επιστροφή στην αρχής της υποβολής [επιστροφή στην κορυφή]

  Για να αρχειοθετήσετε κατάλληλα ένα αρχείο και να τού δώσετε την κατάλληλη πρόσβαση, πρέπει να γνωρίζουμε το μορφότυπό του, για παράδειγμα "pdf", "html", ή "Microsoft Word". Αν το σύστημα δεν αναγνωρίζει αυτόματα τον τύπο του αρχείου που φορτώσατε, θα σας ζητηθεί να τον περιγράψετε. Αν ο τύπος του αρχείου εμφανίζεται στη λίστα που σας δίνουμε, κάντε κλικ επάνω του και έπειτα στο "Υποβάλλετε". Αν δε βλέπετε τον τύπο σε αυτή τη λίστα, κάντε κλικ στο "Ο μορφότυπος δεν υπάρχει στη λίστα" και περιγράψτε τον τύπο στο πλαίσιο κειμένου στο κάτω μέρος της σελίδας. Βεβαιωθείτε πως γράφετε το όνομα της εφαρμογής που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε το αρχείο και την έκδοση της εφαρμογής, για παράδειγμα "Autodesk AutoCAD R20 για UNIX".

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους μπορφότυπους των αρχείων, δείτε For more information about file formats, see Υποστηριζόμενοι μορφότυποι αρχείων.

  Το αρχείο φορτώθηκε

  Αφού φορτώσετε το αρχείο, ελέγξτε τις πληροφορίες στον πίνακα για να βεβαιωθείτε πως είναι σωστές. Υπάρχουν δύο επιπλέον τρόποι για να βεβαιωθείτε πως τα αρχεία σας έχουν φορτωθεί σωστά:

  Αν φορτώνετε μόνο ένα αρχείο, κάντε κλικ στο "Επόμενη" όταν βεβαιωθείτε πως το αρχείο φορτώθηκε επιτυχώς.

  Αν φορτώνετε περισσότερα από ένα αρχεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθέστε κι άλλο αρχείο" (αυτό θα εμφανιστεί αν "τσεκάρατε" την επιλογή "Το αρχείο συνίσταται από περισσότερα από ένα αρχεία" στη σελίδα "Υποβάλλετε: Περιγράψτε το τεκμήριό σας"). Αφού βεβαιωθείτε πως όλα τα αρχεία του τεκμηρίου έχουν φορτωθεί επιτυχώς, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενη".

  Αν φορτώνετε σελίδα HTML που συνοδεύεται από άλλα αρχεία, κάντε κλικ στο κουμπί "Προσθέστε κι άλλο αρχείο" και φορτώστε όλα τα αρχεία που αναφέρονται στην σελίδα html. Αφού φορτωθούν όλα, επιλέξτε από τη στήλη "Πρωτεύον Bitstream" το bitstream ή αρχείο που είναι η σελίδα index ή η "ανώτερη" σελίδα για την ιστοσελίδα. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα συνδεδεμένα αρχεία θα εμφανίζονται σωστά στη σελίδα HTML. Έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενη"./p>

  Checksum

  Το αποθετήριο παράγει ένα checksum MD5 για κάθε αρχείο που αποθηκεύει. Χρησιμοποιούμε εσωτερικά αυτό το checksum για να επιβεβαιώσουμε την ακεραιότητα των αρχείων από την αρχή της δημιουργίας τους (το checksum ενός αρχείου δεν πρέπει να αλλάζει). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το checksum για να βεβαιωθείτε πως αυτό που λάβαμε είναι όντως αυτό που φορτώσατε.

  Αν θέλετε να επιβεβαιώσετε την ακεραιότητα του αρχείου με τη χρήση checksum, κάντε κλικ στο "Εμφανίστε τα checksum" στη σελίδα "Τα αρχεία έχουν φορτωθεί". Το checksum MD5 που έχει παράγειτο αποθετήριο για κάθε αρχείο που έχουμε λάβει από εσας θα εμφανιστεί στα δεξιά του ονόματος του αρχείου. Έπειτα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα τοπικό πρόγραμμα για να παράγετε τα δικά σας checksum για αυτά τα αρχεία, και να επιβεβαιώσετε πως τα δικά σας αποτελέσματα ταιριάζουν με τα δικά μας. Στα περισσότερα συστήματα τύπου UNIX (συμπεριλαμβανομένου του Mac OS X), χρησιμοποιήστε το md5sum. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε "md5sum MYFILE" για κάθε αρχείο που θέλετε να ελέγξετε. Η περίληψη θα εμφανιστεί στην οθόνη σας. Σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows, τα εργαλεία MD5 είναι διαθέσιμα δωρεάν: δοκιμάστε md5(from http://www.fourmilab.ch/md5/), ή md5sum, διαθέσιμο από το πακέτο textutils της Cygwin (http://www.cygwin.com/). Όλες αυτές οι λειτουργίες θα πρέπει να τρέξουν από γραμμή εντολών. Το μήνυμα που θα εμφανιστεί μετά τη χρήση του εργαλείου md5 στο τοπικό αντίγραφο του αρχείου που προσπαθείτε να φορτώσετε θα πρέπει να είναι πανομοιότυπο με αυτό που αναφέρει το αποθετήριο.


  ΥΠΟΒΟΛΗ: Επιβεβαίωση της υποβολής - Βήμα 7 Επιστροφή στην αρχής της υποβολής [επιστροφή στην κορυφή]

  Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να ελέγξετε τις πληροφορίες που εισαγάγατε για να περιγράψετε το τεκμήριο. Για να διορθώσετε ή να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες, κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί στα δεξιά, ή χρησιμοποιήστε τα οβάλ κουμπιά στο πάνω μέρος της σελίδας για να μετακινηθείτε στις σελίδες υποβολής. Όταν βεβαιωθείτε πως η υποβολή είναι εντάξει, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενη" για να συνεχίσετε.

  Κάντε κλικ στο κουμπί "Ακυρώστε/Αποθηκεύστε" για να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε τα δεδομένά σας ή για να ακυρώσετε την υποβολή.


  ΥΠΟΒΟΛΗ: Αδεια - Βήμα 8 >Επιστροφή στην αρχής της υποβολής [επιστροφή στην κορυφή]

  Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΑΠ χρειάζεται να έχει τη σύμφωνη γνώμη σας για την μη-αποκλειστική άδεια διανομής πριν το τεκμήριό σας εμφανιστεί στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΑΠ. Παρακαλούμε διαβάστε την άδεια προσεκτικά. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερώτησεις, παρακαλώ επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή του αποθετηρίου.

  Στο Ιδρυματικό αποθετήριο του ΕΑΠ έχει ενσωματωθεί η δυνατότητα επιλογής και εφαρμογής των αδειών Creative Commons για τις εργασίες που υποβάλλονται. Η δυνατότητα αυτή είναι προαιρετική και παρέχεται στους χρήστες του αποθετηρίου ως ειδικό συμπλήρωμα για τον ακριβή προσδιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης των εργασιών αυτών από τους αναγνώστες τους. Πλέον η διαδικασία αδειοδότησης εντός της ροής κατάθεσης αποτελείται από δύο βήματα, με το πρώτο βήμα να αφορά την άδεια Creative Commons και με το δεύτερο να αφορά την άδεια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

  Σημειώνεται πως η εφαρμογή των αδειών Creative Commons δεν αντικαθιστά την άδεια εκχώρησης κάποιων δικαιωμάτων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, αλλά ορίζει τις σχέσεις μεταξύ της εργασίας των καταθετών και του αναγνωστικού κοινού.

  Κατά το πρώτο βήμα, για το οποίο επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση του είναι προαιρετική και μπορεί να παραλειφθεί, ο χρήστης συνδέεται με το δικτυακό τόπο των Creative Commons και καθορίζει τα δικαιώματα που επιθυμεί να διέπουν την εργασία του. Η αντίστοιχη άδεια προσδιορίζεται με το αντίστοιχο εικονίδιο στην σελίδα των βιβλιογραφικών δεδομένων της εργασίας.


  ΥΠΟΒΟΛΗ: Ολοκλήρωση υποβολής - Βήμα 9 Επιστροφή στην αρχής της υποβολής [επιστροφή στην κορυφή]

  Τώρα που η εργασία σας έχει εισαχθεί επιτυχώς στο σύστημα, θα περάσει από διάφορα στάδια που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη συλλογή στην οποία έγινε η υποβολή. Μερικές συλλογές απαιτούν κάποια βήματα ελέγχου της υποβολής, ενώ άλλες την αποδέχονται αμέσως. Θα λάβετε ειδοποίηση μέσω e-mail μόλις το τεκμήριό σας ενταχθεί στη συλλογή, ή αν για κάποιο λόγο υπάρξει πρόβλημα με την υποβολή σας. Αν έχετε απορίες σχετικά με τα βήματα που ακολουθούνται σε μια συγκεκριμένη συλλογή, παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με τον υπεύθυνο διαχείρισης της κοινότητας. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της υποβολής σας πηγαίνοντας στη σελίδα "Το apothesis μου".


  HANDLES [επιστροφή στην κορυφή]

  Όταν το τεκμήριό σας ενταχθεί στο σύστημα, τού αποδίδεται ένα μόνιμο URL. Αυτό σημαίνει ότι, αντίθετα με τα περισσότερα URL, αυτό το αναγνωριστικό δε θα αλλάξει όταν το σύστημα μεταφερθεί σε νέο εξοπλισμό ή αν γίνουν αλλαγές στο σύστημα. Το apothesis αναλαμβάνει την ευθύνη της συντήρησης αυτού του αναγνωριστικού, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ασφαλώς, όταν παραπέμπετε σε αυτό σε δημοσιεύσεις. Τα μόνιμα url αποδίδονται σύμφωνα με το σύστημα Handle, ένα περιεκτικό σύστημα που αποδίδει, διαχειρίζεται και δημιουργεί συνδέσμους προς μόνιμα αναγνωριστικά, γνωστά ως "handles," για ψηφιακά τεκμήρια και άλλες πηγές του Διαδικτύου. Το Handle System διαχειρίζεται από το Corporation for National Research Initiatives (CNRI), που αναλαμβάνει, προστατεύει και προωθεί την έρευνα για το δημόσιο συμφέρον.


  ΤΟ apothesis ΜΟΥ [επιστροφή στην κορυφή]

  Αν είστε εξουσιοδοτημένος από το σύστημα να υποβάλλετε τεκμήρια ή να επιβλέπετε κάποια συλλογή ή αν είστε μέλος του προσωπικού και υπεύθυνος/η για κάποια συλλογή ή για τη συντήρηση των μεταδεδομένων, θα έχετε μια σελίδα "Το apothesis μου". Εδώ θα βρείτε:


  ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΟΗΘΕΙΑ...

  [επιστροφή στην κορυφή]

  Για βοήθεια σχετικά με τη χρήση του Ιδρυματικό Αποθετηρίου του ΕΑΠ και ερωτήσεις για το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του αποθετηρίου.

  Για γενικές πληροφορίες και νέα για το λογισμικό DSpace, επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο του DSpace .