Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/54343
Title: Η οικονομική και νομισματική ιστορία μέσα από τα πολιτισμικά αφηγήματα των κεντρικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε περίοδο πανδημίας covid-19. Μελέτες περίπτωσης η Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα της Αγγλίας (The Bank of England).
Authors: Γιάνναρη, Κυριακή
metadata.dc.contributor.advisor: Παπαδοπούλου, Μάρθα
Keywords: Κεντρικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα;Τράπεζα της Ελλάδος;Τράπεζα της Αγγλίας;Νόσος covid-19;Οικονομική ιστορία;Νομισματική ιστορία;Πολιτισμικά αφηγήματα;Πανδημία;Πολιτιστική διαχείριση;Πολιτιστικό μάρκετινγκ;Εκπαιδευτικά προγράμματα;Ψηφιακές υπηρεσίες
Issue Date: 25-Sep-2021
Abstract: Με αφορμή τις πρωτόγνωρες υγειονομικές και κοινωνικές συνθήκες που βιώνει ο πλανήτης, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν σε αυτό το σημείο συνοπτικές πληροφορίες για την τρέχουσα πανδημία. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες που δημοσιεύει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ, 2021), ο ιός SARS-CoV-2 (ΕΟΔΥ, 2021; Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), 2021) ανιχνεύθηκε πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2019 στην περιοχή Γιουχάν της Κίνας (ΕΟΔΥ, 2021) και οδήγησε στην τρέχουσα πανδημία covid-19, όπως ονομάστηκε η λοίμωξη του αναπνευστικού που προκαλείται από το νέο αυτό στέλεχος του κορωνοϊού. Εξαιτίας της πανδημίας, δοκιμάστηκε και εξακολουθεί να δοκιμάζεται η ανθρώπινη δραστηριότητα σε όλες τις εκφάνσεις της. Έχουν σημειωθεί περιορισμοί, αναστολή δραστηριοτήτων και εργασιών αλλά και δραστικές αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας οργανισμών και επιχειρήσεων, στον τομέα της υγείας και της εκπαίδευσης, των συναλλαγών, του εμπορίου, της ψυχαγωγίας, του τουρισμού και του πολιτισμού. Οι οικονομικές επιπτώσεις διεθνώς αποτελούν το επίκεντρο συζητήσεων και δημοσιεύσεων. Όπως άλλωστε επισημαίνει και ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στην έκθεσή του για το 2020 η πανδημία προκάλεσε διαταραχές στην οικονομική δραστηριότητα και αβεβαιότητα παγκοσμίως (Στουρνάρας, 2021). Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την οικονομική και νομισματική ιστορία μέσα από τα πολιτισμικά αφηγήματα των κεντρικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κατά την περίοδο των ιδιαίτερα δυσμενών και πρωτόγνωρων κοινωνικών συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία της νόσου covid-19. Στόχος είναι η ανάδειξη του ρόλου και της συνδρομής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσα από τις πολιτιστικές τους μονάδες, που λειτουργούν σε ένα εξειδικευμένο περιβάλλον όπως το τραπεζικό, και στην αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης. Συγκεκριμένα, μελετάται ο τρόπος και τα μέσα που οι πολιτιστικοί οργανισμοί κεντρικών τραπεζών προβάλλουν την οικονομική και νομισματική ιστορία, αξιοποιώντας το «πάντρεμα» από την αρμονική συνύπαρξη αρχειακών, μουσειακών και βιβλιακών συλλογών. Ως μελέτες περίπτωσης παρουσιάζονται δύο κεντρικές τράπεζες με μακραίωνη ιστορία, ταυτότητα και πολιτιστικό απόθεμα, η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και η Τράπεζα της Αγγλίας (ΤτΑ). Ειδικότερα, στο πρώτο εισαγωγικό κεφάλαιο αναλύονται βασικές έννοιες όπως το χρήμα και η τράπεζα, ενώ παράλληλα επιχειρείται μία σύντομη αναδρομή στην προέλευση της οικονομικής και νομισματικής ιστορίας και της ίδρυσης των πρώτων τραπεζικών ιδρυμάτων στην ανθρώπινη ιστορία. Παρουσιάζεται ο σύγχρονος ρόλος των τραπεζών και η άγνωστη σε πολλούς σχέση ανάμεσα στο νόμισμα, το χαρτονόμισμα και τον πολιτισμό μέσα από τα πολιτισμικά αφηγήματα, οι έννοιες της πολιτιστικής διαχείρισης και επικοινωνίας αλλά και τα εκπαιδευτικά προγράμματα και ο βαθμός αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για την ανάδειξη των πολιτιστικών τους θησαυρών. Η παρουσίασή τους επικεντρώνεται στις τρέχουσες κοινωνικές και υγειονομικές συνθήκες της νόσου covid-19. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται αρχικά η μεθοδολογία έρευνας και συγκέντρωσης υλικού. Η έρευνα αποσκοπεί, μέσα από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας για τον αντίκτυπο της πανδημίας στον πολιτισμό και την πρωτότυπη συλλογή δεδομένων από τις μελέτες περίπτωσης, αφενός να αναδείξει τρεις καίριες πτυχές που αποτελούν τα ερευνητικά ερωτήματα και αφορούν την πολιτιστική διαχείριση, το πολιτιστικό μάρκετινγκ και επικοινωνία και τα πολιτιστικά προγράμματα των δύο οργανισμών, και αφετέρου να συγκρίνει τα δύο πιστωτικά ιδρύματα. Τα ερευνητικά ερωτήματα εξετάζονται σε συνάρτηση με την τρέχουσα πανδημική κρίση και τον αντίκτυπό της στους πολιτιστικούς οργανισμούς των κεντρικών τραπεζών. Στη συνέχεια, τεκμηριώνεται η επιλογή της μεθόδου προσέγγισης και των εργαλείων για τη συλλογή και ανάλυση των πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δύο μελέτες περίπτωσης, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας της Αγγλίας και αναλύονται διεξοδικότερα με τη χρήση γραφημάτων πτυχές της πολιτιστικής διαχείρισης, του μάρκετινγκ και των προσφερόμενων δράσεων /υπηρεσιών κατά την πανδημία.
Supervisor: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΔΠΜ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
133602_ΓΙΑΝΝΑΡΗ_ΚΥΡΙΑΚΗ.pdfΚύριο σώμα διπλωματικής, βιβλιογραφία και παραρτήματα2.07 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons