Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/54028
Title: Η επικαιροποίηση της διάδοσης του ευαγγελικού λόγου και η ανάγκη επανευαγγελισμού κατά τη μετανεωτερικότητα
Authors: Ράλλης, Ηράκλειος
metadata.dc.contributor.advisor: Κεραμιδάς , Δημήτριος
Keywords: Εκκλησία;Church;Ευαγγέλιο;Gospel;Ιεραποστολή;Mission;Εκκοσμίκευση;Secularism;Επανευαγγελισμός;Re-evangelization;Πολιτισμός;Culture;Μετανεωτερισμός;Postmodernist era
Issue Date: 25-Sep-2021
Abstract: Στην εργασία αυτή διαπραγματευθήκαμε το μέγα για την Εκκλησία ζήτημα της διάδοσης του Λόγου του Θεού. Η ενσάρκωση του χριστολογικού γεγονότος εντός του κάθε πολιτισμού, ο οποίος αναπτύσσεται από μια κοινωνία ανθρώπων, η ιεραποστολή σε λαούς που αγνοούν το μήνυμα του ευαγγελίου και ο επανευαγγελισμός του σύγχρονου εκκοσμικευμένου χριστιανού υπήρξαν οι κεντρικοί άξονες γύρω από τους οποίους κινήθηκε η ανάπτυξη του θέματος της μελέτης μας. Στην αρχή επιχειρήσαμε μια ιστορική αναδρομή στην εποχή του Βυζαντίου και προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε και να αναδείξουμε εκείνους τους πολιτισμικούς παράγοντες, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην εμβάθυνση και την διάδοση της χριστιανικής πίστης, τόσο εντός όσο και εκτός της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Κατόπιν ασχοληθήκαμε με τον τρόπο διεξαγωγής της σύγχρονης ορθόδοξης ιεραποστολικής δράσης σε λαούς του αναπτυσσόμενου κόσμου, όπου οι άνθρωποι στενάζουν κάτω από το βάρος πολλών και δυσβάστακτων βιοποριστικών, υγειονομικών και κοινωνικών προβλημάτων. Διαπιστώσαμε ότι η ελεύθερη ανθρώπινη βούληση, προκειμένου να εκδηλωθεί και να ενεργοποιηθεί κατά τρόπο τέτοιο, ώστε η πρόσληψη του ευαγγελικού μηνύματος να είναι ειλικρινής και η πίστη στον Λόγο του Κυρίου αληθινή, είναι αναγκαίο η ανθρώπινη υπόσταση να μην εκπίπτει σε κατάσταση πλήρους εξαθλίωσης και απαξίωσης. 2 Επίσης αναφερθήκαμε και σε κάποια ''αγκάθια'', τα οποία τραυματίζουν τόσο την ενότητα και το ήθος της ορθόδοξης Εκκλησίας, όσο και την έξωθεν καλή μαρτυρία της. Το φαινόμενο του''εθνοφυλετισμού'', το οποίο παρατηρείται έντονα και στην σημερινή εποχή μεταξύ των Εκκλησιών των ορθόδοξων λαών, καθώς και ο ατυχής πολλές φορές εναγκαλισμός της Εκκλησίας με την πολιτική προκαλούν προβλήματα, όσον αφορά την επαναπροσέγγιση των εκκοσμικευμένων χριστιανών από την Εκκλησία. Άλλο ένα θέμα που μας απασχόλησε είναι η διαπίστωση της ύπαρξης μιας άμεσης και επιτακτικής ανάγκης επανευαγγελισμού του σύγχρονου πληρώματος της Εκκλησίας, λόγω του ηθικού αποπροσανατολισμού και της αποξένωσης από τον πλησίον, που προκαλεί στον σημερινό άνθρωπο του υλιστικού οικουμενικού μας πολιτισμού η εμμονή του για την απόκτηση όλο και περισσότερου υλικού πλούτου, καθώς και της επιλογής των νέων να γίνονται κοινωνοί διάφορων αμφιλεγόμενων υποκουλτούρων της μετανεωτερικής μας εποχής, δείχνοντας την προτίμηση τους σε έναν επίπλαστο ψηφιακό κόσμο και όχι στην πραγματική ζωή και την αναζήτηση της αλήθειας. Τέλος, μπορούμε να επικαλεστούμε την Θεία Οικονομία, ως προς την ευτυχή κατάληξη ενός ειλικρινούς διαλόγου μεταξύ της Εκκλησίας και του Οικουμενικού μας πολιτισμού, ώστε να καταστεί δυνατόν ο άνθρωπος να οδηγηθεί εκούσια, και με την όποια βοήθεια μπορούν να του προσφέρουν τα πολιτισμικά του εφόδια, στον δρόμο που χάραξε ο αναστάντας Ιησούς Χριστός και να αξιωθεί την είσοδο του στην Βασιλεία του Θεού
Appears in Collections:ΟΡΘ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική εργασία Ράλλη Ηράκλειου.pdfΔιπλωματική εργασία.1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.