Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/50079
Title: Εξ αποστάσεως διδασκαλία πιάνου στην Ελλάδα. Μοντέλα, πρακτικές εφαρμογής καιδιερεύνηση των απόψεων-γνώσεων των καθηγητών πιάνου για την πραγματοποίηση αυτού του τύπου διδασκαλίας στην εκμάθηση πιάνου
Authors: Κουτσιαύτη, Ελένη
metadata.dc.contributor.advisor: Αλιβίζος, Σοφός
Keywords: μουσική, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εκμάθηση πιάνου, νέες τεχνολογίες;music, distance education, piano learning, new technologies
Issue Date: 20-Sep-2020
Abstract: ΕισαγωγήΗIεξIαποστάσεωςIεκπαίδευσηIαποτελείIέναIεπιστημονικόIπεδίοIτοIοποίο βρίσκεταιIδιαρκώςIσεIεξέλιξηIκαιIπροσδίδειIνέεςIδυνατότητεςIστηIδιαδικασίαIτηςIμάθησης, αξιοποιώνταςIστοIμέγιστοIβαθμόIτηνIύπαρξηIτηςIτεχνολογίας. Σκοπός:ΗIδιερεύνησηIτωνIγνώσεωνIκαιIτωνIαπόψεωνIτωνIκαθηγητώνIπιάνουIστην ΕλλάδαIγιαIτηνIεκμάθησηIπιάνουIμεIτηIχρήσηIτηςIεξIαποστάσεωςIεκπαίδευσης. Μέθοδος:Το δείγμα της έρευναςαποτέλεσαν 120 καθηγητές πιάνου (86 γυναίκες, 34 άνδρες). ΕπιλέχθηκεIηIποσοτικήIμεθοδολογικήIπροσέγγισηIμε τη χορήγησηIενός ερωτηματολογίουIαυτό-αναφοράς. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μεIτη μέθοδοIτης περιγραφικήςIστατιστικήςIκαι τηIδιεξαγωγή μονοπαραγοντικώνIαναλύσεων (Mann-Whitney,IKruskal-Wallis). ΓιαIτη διερεύνησηIσυσχετίσεωνIμεταξύ τωνIποσοτικών μεταβλητώνIεφαρμόστηκεIοIπαραμετρικός συντελεστήςIσυσχέτισηςIPearson. ΤαIδεδομέναi τηςIέρευναςIαναλύθηκανIμεIτοIστατιστικόIπρόγραμμαISPSSI22.0. Αποτελέσματα:ΤαIευρήματα τηςIέρευνας καταδεικνύουνIότι οιIκαθηγητέςIπιάνου χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες στη μουσική εκπαίδευση και γνωρίζουν για την εξ αποστάσεως διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής και του πιάνου. Έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να διδάξουν πιάνο σε μαθητές με εξ αποστάσεως διδασκαλία, ακολουθώντας είτε συμπληρωματική είτε αυτόνομη εξ αποστάσεως διδασκαλία, αλλά προτιμούν τη δια ζώσης διδασκαλία. Δηλώνουν θετικές απόψεις σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία πιάνου και υποστηρίζουν πως διαθέτουν τις γνώσεις να ανταποκριθούν στο περιβάλλον της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Το επίπεδο χρήσης των νέων τεχνολογιών στη μουσική εκπαίδευση επηρεάζεται από το εργασιακό περιβάλλον, ενώ οι αντιλήψεις σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία πιάνουν δεν επηρεάζονται από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων δεν προέκυψε συσχέτιση του επιπέδου χρήσης νέων τεχνολογιών στη μουσική εκπαίδευση με τις αντιλήψεις των καθηγητών σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία πιάνου. Συμπεράσματα:i ΗIεξIαποστάσεωςIδιδασκαλίαIσυνιστά τοIπλέον πρόσφοροIεργαλείο γιαIνα διατηρήσουνIοι μαθητέςIτηνIεπαφήIτους μεIτηνIεκπαιδευτικήIδιαδικασίαIστις παρούσες,Iέκτακτες συνθήκεςIπου βιώνειIκαι ηIχώρα μας -Iχωρίς ναIαποσκοπείIστην υποκατάστασηIτης διαIζώσης εκπαίδευσηςIούτε στηνIκάλυψη τηςIδιδακτέας ύλης. Πρόκειται γιαIένα μεγάλοIεγχείρημα,Iγια τηνIεπιτυχία τουIοποίου καθίσταταιIκαίρια ηIσυμβολήIόλων των παραγόντων της εκπαίδευσης.
Supervisor: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΕΚΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
final104930_ΕΛΕΝΗ_ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ_ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗ_std104930_21329_797004463.pdfκυρίως αρχείο διπλωματικής εργασίας1.31 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons