Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/47774
Title: «Γνώσεις και στάσεις των επαγγελματιών υγείας για το μητρικό θηλασμό. Πως επηρεάζονται από την συναισθηματική νοημοσύνη και την επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων»
Authors: ΔΕΜΕΝΕΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ
metadata.dc.contributor.advisor: ΤΣΙΡΩΝΗ, ΜΑΡΙΑ
Keywords: μητρικός θηλασμός;breastfeeding;στάσεις και γνώσεις;attitudes and knowledge;συναισθηματική νοημοσύνη;emotional intelligence;επαγγελματική εξουθένωση;burnout;συσχέτιση;correlation
Issue Date: 12-Sep-2020
Abstract: Περίληψη Σκοπός: Ο θηλασμός αποτελεί μία φυσική ικανότητα του ανθρώπου. Το μητρικό γάλα είναι αδιαμφισβήτητα η ιδανική τροφή για τα μωρά, αφού είναι φτιαγμένο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τα θέματα μητρικού θηλασμού είναι καθοριστικός, όσον αφορά την ενημέρωση και τη ψυχοσυναισθηματική προετοιμασία των γονέων πριν το τοκετό και κυρίως κατά τη περίοδο μετά τον τοκετό. Γι’ αυτό απαιτείται από τους επαγγελματίες υγείας να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες καθώς και θετική στάση σχετικά με το μητρικό θηλασμό. Οι ίδιοι όμως βιώνουν καθημερινά στον εργασιακό τους χώρο υψηλά επίπεδα Επαγγελματικής Εξουθένωσης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις γνώσεις και τις στάσεις τους απέναντι στον μητρικό θηλασμό. Σαν αντισταθμιστικός παράγοντας αυτού του φαινομένου εμφανίζεται η Συναισθηματική Νοημοσύνη που χαρακτηρίζει τους επαγγελματίες υγείας και η οποία έχει αποδειχτεί ότι καθιστά το άτομο ικανό να διαχειριστεί το άγχος και την πίεση της εργασίας. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να διερευνήσει τη συσχέτιση μεταξύ των στάσεων και γνώσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τον μητρικό θηλασμό, με τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και την Επαγγελματική Εξουθένωση. Μεθοδολογία: Πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν μαίες, νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών, 150 στο σύνολο εκ των οποίων ανταποκρίθηκαν οι 120. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τρία ερωτηματολόγια. Το πρώτο ερωτηματολόγιο με το οποίο διερευνήθηκαν οι στάσεις και οι γνώσεις των επαγγελματιών υγείας σχετικά με το μητρικό θηλασμό, έχει χρησιμοποιηθεί από την Ingram το 2006 σε έρευνά της, με παρόμοιο θέμα. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο με το οποίο αποτυπώθηκε η Συναισθηματική Νοημοσύνη ήταν το Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Short Form (TEIQUE- SF) και το τρίτο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε και αφορά την Εργασιακή Εξουθένωση των επαγγελματιών υγείας ήταν το ερωτηματολόγιο εργασιακής εξουθένωσης της Κοπεγχάγης – Copenhagen burnout inventory (CBI). Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 22.0. Τηρήθηκαν οι βασικές αρχές ηθικής και δεοντολογίας για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών. Αποτελέσματα: Από την ανάλυση πρόεκυψαν δύο παράγοντες που αφορούσαν τις στάσεις των συμμετεχόντων απέναντι στο μητρικό θηλασμό. Δηλαδή «Στάσεις Σελίδα 2 από 111 Δεμενεοπούλου Ειρήνη γενικότερης φύσης περί μητρικού θηλασμού» με μέση τιμή 25 μονάδες (SD= 3,3) και τις «Στάσεις σχετιζόμενες με μητρικό θηλασμό και την υγεία» με μέση τιμή 16,5 μονάδες (SD= 2,6). Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων υποδήλωναν θετικές στάσεις απέναντι στον μητρικό θηλασμό. Όσον αφορά τον παράγοντα «Γνώσεις περί μητρικού θηλασμού» η μέση τιμή ήταν 24,6 μονάδες (SD=4,6), υποδηλώνοντας μέτρια γνώση σχετικά με τις ευεργετικές ιδιότητες του μητρικού θηλασμού. Παράλληλα η έρευνα έδειξε αρνητικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και όλων των διαστάσεων Επαγγελματικής Εξουθένωσης. Στο πολυμεταβλητό μοντέλο έχοντας σαν εξαρτημένη μεταβλητή τη βαθμολογία στον παράγοντα «Στάσεις γενικότερης φύσης περί μητρικού θηλασμού», ο μόνος παράγοντας που βρέθηκε σημαντικός ήταν η Συναισθηματική Νοημοσύνη (P=0,043). Επίσης στο πολυμεταβλητό μοντέλο έχοντας σαν εξαρτημένη μεταβλητή τη βαθμολογία στον παράγοντα «Στάσεις σχετιζόμενες με μητρικό θηλασμό και την υγεία» οι παράγοντες που βρέθηκαν σημαντικοί ήταν η «Συναισθηματική Νοημοσύνη» (P=0,010) και «το πόσο επαρκή θεωρούσαν οι συμμετέχοντες την εκπαίδευση και κατάρτιση τους σε σχέση με τον μητρικό θηλασμό» (P=0,035). Τέλος στο πολυμεταβλητό μοντέλο έχοντας σαν εξαρτημένη μεταβλητή τη βαθμολογία στο παράγοντα «Γνώσεις περί μητρικού θηλασμού», η «Συναισθηματική Νοημοσύνη» (P=0,03) και «το πόσο επαρκή θεωρούσαν την εκπαίδευση και την κατάρτισή τους σε σχέση με το μητρικό θηλασμό» (P<0,001) βρέθηκαν να σχετίζονται σημαντικά. Συμπεράσματα: Η Συναισθηματική Νοημοσύνη συσχετίζεται θετικά με τους παράγοντες «Στάσεις γενικότερης φύσης περί μητρικού θηλασμού», «Στάσεις σχετιζόμενες με μητρικό θηλασμό και την υγεία» και «Γνώσεις περί μητρικού θηλασμού». Η Επαγγελματική Εξουθένωση των επαγγελματιών υγείας δεν βρέθηκε να έχει κάποια συσχέτιση με τις στάσεις και τις γνώσεις τους σχετικά με τον μητρικό θηλασμό. Τέλος η Συναισθηματική Νοημοσύνη που έχουν οι επαγγελματίες υγείας, τους βοήθησε να κρατήσουν μία θετική στάση απέναντι στον μητρικό θηλασμό, παρόλη τη κόπωση που τυχόν ένιωθαν.
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΕ_ΔΕΜΕΝΕΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ.pdf1.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.