Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/46678
Title: ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Authors: ΚΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ
metadata.dc.contributor.advisor: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Keywords: Δασικές Πυρκαγιές;Στατιστικά στοιχεία;Διαχείριση;Εθελοντικές Οργανώσεις;Δασοπροστασία;Δασοπυρόσβεση;Νομός Κορινθίας
Issue Date: 12-Sep-2020
Abstract: Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να συγκεντρωθούν, να καταγραφούν τα στατιστικά στοιχεία των δασικών πυρκαγιών που συνέβησαν στον νομό Κορινθίας την χρονική περίοδο 1930 -2019, να σχολιαστεί η διαχείριση αυτών από τους αρμόδιους φορείς και ο ρόλος του ενεργού πολίτη σ’ όλη την διαδικασία. Αρχικά συλλέχθηκαν στοιχεία από τα αρχεία των δύο Δασαρχείων Κορίνθου και Ξυλοκάστρου που διαχειρίζονται το δασικό οικοσύστημα του νομού Κορινθίας. Συγκεκριμένα καταγράφηκε ο αριθμός των δασικών πυρκαγιών, η καμένη έκταση και το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής, το είδος της καμένης βλάστησης, ο μήνας εκδήλωσης και οι υπαίτιοι –δράστες πρόκλησης των πυρκαγιών. Επίσης στις σημαντικότερες πυρκαγιές καταγράφηκαν επιπλέον στοιχεία όπως η ώρα εκδήλωσης, οι μετεωρολογικές συνθήκες (θερμοκρασία, σχετική υγρασία και ένταση ανέμων) που επικρατούσαν πριν την εκδήλωσή τους και το προσωπικό που συμμετείχε στην κατάσβεση (Δασικοί Υπάλληλοι, Πυροσβέστες, Ένοπλες Δυνάμεις, Εθελοντικές ομάδες και πολίτες) καθώς επίσης και η συμμετοχή των εναέριων μέσων. Ειδικότερα όσον αφορά τις εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση στο νομό Κορινθίας, συλλέχθηκαν στοιχεία για τρεις οργανώσεις όπου καταγράφηκαν ο τρόπος λειτουργίας τους, οι δράσεις τους, ο εξοπλισμός και τα προβλήματά τους. Στην συνέχεια σχολιάζονται όλα τα παραπάνω στοιχεία και συμπεραίνουμε ότι ο νομός Κορινθίας λόγω της γεωγραφικής του θέσης όπου έχει μεγάλη παραλιακή ζώνη και σε συνδυασμό την βλάστηση με επικρατέστερα τα είδη μεγάλης ευφλεκτικότητας, τη χαλέπιο πεύκη και τους θάμνους αειφύλλων πλατυφύλλων, θεωρείται από τους πιο πυρόπληκτους νομούς. Τη χρονική περίοδο 1930 - 2019 στα 2823 περιστατικά δασικών πυρκαγιών που συνέβησαν στο νομό Κορινθίας, κάηκαν 671.652 στρέμματα που αντιστοιχεί στο 53% της συνολικής έκτασης των δασών και δασικών εκτάσεων του νομού. Επειδή ο νομός Κορινθίας έχει πολλά ιδιωτικά δάση διαπιστώνουμε ότι εκεί οι πυρκαγιές είναι λιγότερες λόγω της διαχείρισης και φύλαξης τους από τους δασοϊδιοκτήτες και συγκεκριμένα ποσοστό 82,4 % των περιστατικών πυρκαγιάς συνέβησαν σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις και μόνο το 17% σε ιδιωτικά. Επίσης διαπιστώνεται ότι μετά το 1998 έχουμε μεγαλύτερο μέγεθος δασικών πυρκαγιών το οποίο οφείλεται στις κλιματικές συνθήκες αλλά και στην διαχείρισή τους καθώς ο συντονισμός των δυνάμεων σε μια δασική πυρκαγιά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος και μπορεί να οδηγήσει στην λανθασμένη διαχείριση των πόρων και των δυνάμεων. Επίσης σε περιοχές που υπάρχουν μεγάλα δασικά συμπλέγματα έχουν δημιουργηθεί εθελοντικές οργανώσεις, οι οποίες είναι ενταγμένες στην Γ.Γ.Π.Π. και έχουν ως σκοπό να συμβάλουν κυρίως στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και εντοπίζονται τα προβλήματα τους και κατά την πρόληψη και κατά την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Η δράση τους εξαντλείται κυρίως σε επίπεδο πρόληψης και συγκεκριμένα στην επιτήρηση των δασών για την επισήμανση πυρκαγιών, σε περιπολίες, καθαρισμό δασών και μερικές φορές στην άμεση έναρξη της κατάσβεσης εάν βρίσκονται κοντά στο συμβάν. Αν και υπάρχουν θεσμοθετημένοι κανονισμοί για την συμμετοχή των εθελοντών στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα νομικής προστασίας για την εμπλοκή τους αλλά και ο εξοπλισμός τους δεν είναι πάντα ασφαλής και ανάλογος των επαγγελματιών πυροσβεστών. Τέλος γίνονται προτάσεις τόσο για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την καλύτερη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών όσο και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των εθελοντικών οργανώσεων. Θα πρέπει να λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προληπτικές ενέργειες ώστε να μην ξεκινήσει μια πυρκαγιά, να ευαισθητοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες με τακτικές εκστρατείες ενημέρωσης από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να ευαισθητοποιηθεί το ευρύ κοινό σχετικά με τις αιτίες και τις συνέπειες των δασικών πυρκαγιών. Όσον αφορά τις εθελοντικές ομάδες, κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς θα πρέπει να υπάρχει ο κατάλληλος συντονισμός τους με το Πυροσβεστικό Σώμα και θα πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένοι στην πυροσβεστική τέχνη με επαρκείς ώρες πρακτικής.
Supervisor: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΔΙΑ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Διπλωματική Εργασία ΤΕΛΙΚΗ.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons