Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/42699
Title: ΟΙ απόψεις των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για τον ρόλο του διευθυντή και των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση σχολικής συνεργατικής κουλτούρας.
Authors: Tσιώνη, Ειρήνη
metadata.dc.contributor.advisor: Κουμέντος, Ιωάννης
Keywords: Εκπαιδευτικές Μονάδες;Σχολική Συνεργατική Κουλτούρα;Διευθυντής;Εκπαιδευτικοί
Issue Date: 21-Sep-2019
Abstract: Σε μια εκπαιδευτική μονάδα η καλλιέργεια και η ενίσχυση θετικού κλίματος το οποίο προάγει την επικοινωνία και τη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη της δημιουργεί τις προϋποθέσεις και τα εχέγγυα για τη διαμόρφωση κουλτούρας συνεργασίας. Η κουλτούρα συνεργασίας είναι σημαντική για την εύρυθμη λειτουργία της αλλά και την αποτελεσματικότητά της. Καθοριστικός παράγοντας για το μετασχηματισμό της κουλτούρας μιας εκπαιδευτικής μονάδας σε συνεργατική είναι ο Διευθυντής της, ο οποίος θα υποστηρίξει την αλλαγή αυτή, αλλά και οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι από κοινού θα την αποδεχτούν και θα την ενισχύσουν. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των εκπαιδευτικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για τον ρόλο του διευθυντή και των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση συνεργατικής σχολικής κουλτούρας. Η σημασία της κουλτούρας παρουσιάζει μεγάλη συσχέτιση με τους παράγοντες που συμβάλουν στη διαμόρφωση της σχολικής συνεργατικής κουλτούρας και λίγο μικρότερη, αλλά ισχυρή συσχέτιση με τη διαμόρφωση συνεργατικής σχολικής κουλτούρας, τόσο από τον Διευθυντή/ντρια, όσο και τους εκπαιδευτικούς. Τέλος, μετά από εξέταση της επίδρασης των σημαντικότερων δημογραφικών στοιχείων στους τέσσερις άξονες της έρευνας, παρατηρήθηκε κυρίως στατιστικά σημαντική διαφορά. Για την υλοποίηση της εμπειρικής έρευνας χρησιμοποιήθηκε ημιδομημένο ερωτηματολόγιο το οποίο κατασκευάστηκε μέσω της εφαρμογής google forms και διανεμήθηκε ηλεκτρονικά στους εκπαιδευτικούς της Π.Ε. Σερρών. Ο πληθυσμός αποτελείται από 1198 μόνιμους και 214 αναπληρωτές (σύνολο υπηρετούντων εκπαιδευτικών στην Π.Ε. Σερρών:1412). Από την έρευνα προκύπτει ότι οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των εκπαιδευτικών μονάδων της Π.Ε. Σερρών θεωρούν σημαντικό τον ρόλο τόσο του Διευθυντή όσο και των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση Σχολικής Συνεργατικής Κουλτούρας.  
Appears in Collections:ΕΚΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
122395_ΤΣΙΩΝΗ_ΕΙΡΗΝΗ_pdf.pdf1.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.