Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/40543
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΔημητριάδη, Νεφέλη-
dc.contributor.authorΓώγου, Βασιλική-
dc.date.accessioned2018-10-16T08:28:32Z-
dc.date.available2018-10-16T08:28:32Z-
dc.date.issued2018-09-30-
dc.identifier.urihttps://apothesis.eap.gr/handle/repo/40543-
dc.description.abstractΗ παρούσα έρευνα έχει ως αφετηρία την υπόθεση ότι η διαχείριση του φωτός σε μια θεατρική παράσταση εκφράζει την αλληλουχία των αισθητικών ποιοτήτων και συναισθημάτων της θεατρικής αφήγησης. Τα κεντρικά νοήματα ανάδειξης ενός έργου εισάγονται από το σκηνoθέτη και το ύφος ανάδειξής τους πλάθεται από όλους κατά τη διαδικασία υπό την επίβλεψή του. Έτσι, γίνεται μια εισαγωγή των στόχων του φωτιστή θεάτρου –επάρκεια, ατμόσφαιρα, ροϊκότητα, κλπ., και των χαρακτηριστικών ελέγχου του φωτός –ένταση, κίνηση, κλπ. και εισάγονται οι δύο προσεγγίσεις φωτισμού, η ρεαλιστική (motivational) και αυτή που προσεγγίζει το θέμα μη ρεαλιστικά, αναδεικνύοντας συναισθήματα, ψυχολογία κ.ό.κ (unmotivational). Στη συνέχεια, δομείται ένα θεωρητικό πλαίσιο με κύριο άξονα την έννοια της δυναμικής των οπτικών πεδίων της Gestalt οπτικής ψυχολογίας. Η έννοια αφορά και τα κινητικά σχήματα του θεάτρου, έτσι αναλύεται η εκφραστική δυναμική τους και η έννοια της δράσης σε συνάρτηση με το φως. Η έννοια της αφήγησης, η οποία γίνεται αντιληπτή ως αλληλουχία πληροφοριών, εισάγεται σαν συνδετικός κρίκος των παραπάνω ιδεών. Ο φωτισμός, ως φορέας ανάδειξης των δράσεων, φαίνεται να έχει κι αυτός μια γραμμή αφήγησης, έτσι, αναφέρονται οι τύποι αφηγήσεων του φωτισμού (εικαστικός, ρεαλιστικός). Η δράση, από την οπτική του θεάτρου, φέρει νοήματα που αφορούν τους χαρακτήρες που εμπλέκονται σε αυτήν, αλλά προωθεί και την πλοκή. Ο φωτισμός καλείται να αναδείξει την οπτική σύνθεση με τέτοιο τρόπο που να επικοινωνούνται οι ιδέες και τα νοήματα τα οποία διάλεξε ο σκηνοθέτης. Σε αυτό το σημείο, εισάγεται ο όρος της οπτικής ανατροπής, ως η μη αναμενόμενη οπτική απόδοση μιας ιδέας και καταδεικνύεται από θεωρητικούς ως αναγκαίος τρόπος έκφρασης της εσωτερικής αλήθειας. Η αλληλεπίδραση δράσης και φωτός σχηματοποιούν τη θεατρική Φόρμα ως φορέα έκφρασης και η οπτική ανατροπή αναδύεται ως ο τρόπος σχηματοποίησής της. Έτσι, προωθείται η πιο εικαστική προσέγγιση του φωτισμού. Τίθεται το ερώτημα πώς επηρεάζει η σχέση φωτός-δράσης τον τύπο αφήγησης του φωτός; Η αλληλεπίδραση όλων των παραπάνω συνθέτει αυτό που λέγεται έκφραση και η συγκρότησή της μελετάται με την ανάλυση τριών παραστάσεων: της Ήμερης του Dostoyevsky, που επικεντρώνεται στη σχέση φωτός-δράσης, το Περιμένοντας το Γκοντό του Μπέκετ και το Enter Sandman του Hoffmann, όπου η έρευνα επικεντρώνεται στη δυναμική οντότητα της Φόρμας. Έτσι, αναδύονται οι απαντήσεις των ερευνητικών ερωτημάτων και διατυπώνονται παρατηρήσεις για τη συγκρότησης αρχών της έκφρασης του φωτόςel_GR
dc.format.mediumΗλεκτρονικό Αρχείο - Digital Fileel_GR
dc.language.isoΕλληνικά-elel_GR
dc.publisherΕλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open Universityel_GR
dc.relation0el_GR
dc.rightsΑναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectΦωτισμός, Έκφραση, Φόρμα, Οπτική Ανατροπή, Αφήγησηel_GR
dc.titleΑφηγήσεις Φωτός: Μια διατύπωση Αρχών Συγκρότησης της Έκφρασης στο Θέατροel_GR
dc.typeΔιπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertationel_GR
dc.title.titlelatinNarrations of light: a formulation of expression principles in stage lightingel_GR
dc.description.abstractlatinThe current research has as a starting point the hypothesis that lighting contributes to the artistic expression. It focuses on the art of stage lighting. It begins suggesting that the lighting of a play may generate its general feeling through the sequence of the aesthetic qualities that are rendered. The director of play interprets the text and highlights the expressing idea that should be communicated by the production team. So, there is an introduction to the aims that a stage lighting designer, such as visibility, selective focus, modeling, flow, and its controllable qualities, such as intensity, movement, etc and the two type of lighting: motivational (realististic) and unmotivational (non-realistic, based on psychology, emotions, etc). The literature review begins focusing on visual dynamics and expression (Gestalt theory) that refer also to moving patterns. So, there is an introduction to the notion of action and it is analysed in terms of expression and dynamics in collaboration with lighting. The idea of narration serves as an interchange between the mentioned ideas of Gestalt theory and the sequence of the acquired optical images. There is a story rising throughout lighting, as it is the expressive tool that reinforces the artistic quality of actions. This story might be realistic or non-reastistic. Action, as considered in theatre, is the vehicle of notions and ideas that concern both the involving characters and the story of the play. Lighting aims to qualify the visual composion aesthetically in order to communicate these ideas. At this point, the notion of aesthetic reversal is defined as the unexpected visual expression. Theatrical theory argues that aesthetic reversal is the only manner of expressing inner truth. The corroboration of action and lighting shapes the theatrical Forn. Aesthetic reversal emerges as the only way of structuring the Form in order to communicate inner truth. As a result non realistic lighting is promoted. The research question that arises is: how does the action-light relation affect the lighting narration? Then, there is an analysis of three plays. The first one, The Gentle Spirit by Dostoyevsky, focuses on the analysis of action in relation to light. The analysis of the other two plays, Waiting for Godot by Beket and Ender Sandman by Hoffman, focus on the dynamic of theatrical Form. In conclusion, expressive parameters that the designer manipulates to plot narrations of light arise. Thus, there is a suggestion of the principles that structure the expression of lighting and ideas for further research.el_GR
dc.bibliography.number8el_GR
dc.audienceΤμήμα Εφαρμοσμένων τεχνών: Σχεδιασμός Φωτισμού-Πολυμέσαel_GR
dc.coverage.pages184el_GR
dc.coverage.references6el_GR
dc.coverage.appendixes1el_GR
dc.description.otherπεριέχει εικόνες που περιλαμβάνουν σκίτσα και φωτογραφίεςel_GR
dc.contributor.advisor1Δημητριάδη, Νεφέλη-
dc.contributor.advisor2Σκοπετέας, Ιωάννης-
Appears in Collections:ΣΦΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΓΩΓΟΥ-ΔΙΠΛ -2018.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής που περιλαμβάνει ένα παράρτημα στο ίδιο αρχείο3.6 MBCalc 6.0 templatesView/Open


This item is protected by original copyrightThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons