Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/40044
Title: Εξέλιξη πολιτικών εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Authors: Κοντός, Ηλίας
metadata.dc.contributor.advisor: Μηγιάκης, Πέτρος
Keywords: Ανθρώπινο Δυναμικό;Workforce;Εκπαίδευση;Education;Αποδοτικότητα;Efficiency;Αριθμοδείκτης;Financial Ratio
Issue Date: 30-Sep-2018
Abstract: Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τη συσχέτιση των εκπαιδευτικών διεργασιών και πολιτικών με την επίτευξη των οικονομικών στόχων στους φορείς του γηγενούς χρηματοπιστωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, εξετάζει το κατά πόσο οι πολιτικές και οι αποφάσεις σε εκπαιδευτικά θέματα που ακολούθησε κάθε ένα από τα τέσσερα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του ελληνικού χώρου επηρέασαν τις Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης τους και εν τέλει την κερδοφορία τους. Κατά την ακόλουθη έρευνα δε χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια για την εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά μελετήθηκαν και αναλύθηκαν στατιστικά, σε οριζόντιο και κάθετο επίπεδο, ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα από πραγματικά, ευρέως και επισήμως κοινοποιημένα μεγέθη του δείγματος των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών για τα έτη 2011 έως και 2016 που αφορούσαν τόσο σε στοιχεία απασχόλησης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού τους όσο και σε μεγέθη οικονομικής διάρθρωσης και αποτελεσματικότητάς τους. Τα πορίσματα της μελέτης επαλήθευσαν εν συνόλω και υπό προϋποθέσεις τη σχετική βιβλιογραφία και επιβεβαίωσαν πως η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και το επίπεδο κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και το μέτρο ευελιξίας και προσαρμογής αυτού σε ένα άκρως ανταγωνιστικό και μεταβαλλόμενο οικονομικό γίγνεσθαι δύνανται να επιφέρουν απτά αποτελέσματα και να ικανοποιήσουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από τα πιστωτικά ιδρύματα.
Appears in Collections:ΤΡΑ Διπλωματικές ΕργασίεςItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.