Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/39915
Title: Η Σημασία της Πιστοποίησης της Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Συγκριτική Έρευνα μεταξύ Πιστοποιημένων και μη Εκπαιδευτών Ενηλίκων σε Δ.ΙΕΚ της Περιφέρειας Αττικής
Authors: Αταμιάν, Καπριέλ
Advisor: Ρωτίδη, Γεωργία
Keywords: Εκπαίδευση Ενηλίκων;Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ);Βιωματικές τεχνικές Εκπαίδευσης;Εκπαιδευτής Ενηλίκων;Πιστοποίηση;Adult Education;Vocational Training Institutes;Experiential learning techniques;Adult Educator;Accreditation
Issue Date: 22-Sep-2018
Abstract: Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) παρέχουν στους απόφοιτους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχική κατάρτιση, έτσι ώστε εκείνοι να είναι έτοιμοι να εισαχθούν στην αγορά εργασίας με επιτυχία. Τα Ινστιτούτα αυτά ανήκουν διοικητικά στην Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Από το 2010, οι εκπαιδευτές ενηλίκων απαιτείται να έχουν αποκτήσει κατόπιν εξεταστικής διαδικασίας ένα πιστοποιητικό διδακτικής επάρκειας, έτσι ώστε να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε χορηγούμενα προγράμματα του Δημοσίου πάνω στην «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης». Προφανώς, τα ΙΕΚ συμμετέχουν σε αυτά προγράμματα. Ο κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να γίνει διερεύνηση για το αν οι πιστοποιημένοι με διδακτική επάρκεια «Εκπαιδευτές Ενηλίκων της μη τυπικής Εκπαίδευσης» διαφέρουν στον τρόπο που διδάσκουν και προσεγγίζουν τους καταρτιζόμενους τους, σε σχέση με τους μη πιστοποιημένους συναδέλφους τους, όπως επίσης αν οι εκπαιδευόμενοι αυτών των δυο κατηγοριών εκπαιδευτών διαφέρουν στα μαθησιακά τους αποτελέσματα. Χρησιμοποιήθηκε τόσο η ποιοτική όσο και η ποσοτική ανάλυση ως ερευνητικές μέθοδοι, έτσι ώστε μέσω της τριγωνοποίησης να ενισχυθεί η εγκυρότητα των πληροφοριών που συλλέχθηκαν από δυο διαφορετικές πηγές. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με την χρήση ημιδομημένης συνέντευξης και ενός ερωτηματολογίου, αντίστοιχα. Έτσι, δώδεκα (12) εκπαιδευτές ενηλίκων έδωσαν συνέντευξη στον ερευνητή, και συνολικά συμπληρώθηκαν εκατόν ογδόντα δυο (182) ερωτηματολόγια εκ μέρους των καταρτιζομένων. Οι καταρτιζόμενοι εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με τις δεξιότητες, τις ικανότητες, τα προσόντα και την οργάνωση των εκπαιδευομένων τους μέσα στην τάξη. Όλα τα στοιχεία αυτά συνελέγησαν από τρία ΙΕΚ της Περιφέρειας Αττικής. Τα ευρήματα και τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ πιστοποιημένων και μη-πιστοποιημένων εκπαιδευτών, σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα που ετέθησαν. Επίσης, οι συμμετέχοντες πιστοποιημένοι εκπαιδευτές έκαναν προτάσεις για την βελτίωση της διαδικασίας πιστοποίησης. Εξαιτίας του μικρού μεγέθους των συμμετεχόντων, καθώς και του γεγονότος ότι όλες οι πληροφορίες συλλέχθηκαν από τρία ΙΕΚ μίας συγκεκριμένης Περιφέρειας, τα συμπεράσματα δεν μπορούν να γενικευθούν. Τέλος, αναφέρθηκαν οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας και έγιναν προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Appears in Collections:ΕΚΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomatiki_FINAL.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής2.43 MBUnknownView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.