Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/39863
Title: «Ο ρόλος του διευθυντή στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών: Μελέτη των περιπτώσεων των δύο διευθυντών/ντριών σε δύο σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ανατολική Αττική»
Authors: Καραγιάννη, Ελένη- Μαρία
metadata.dc.contributor.advisor: Κατσαρός, Ιωάννης
Keywords: Παρακίνηση;Εκπαιδευτικοί
Issue Date: 23-Sep-2018
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά το θέμα της παρακίνησης των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα τη συμβολή του διευθυντή ως προς αυτό. Προσεγγίστηκαν μέσα από τη βιβλιογραφία οι έννοιες της εκπαιδευτικής ηγεσίας και της παρακίνησης, ενώ παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα μοντέλα της εκπαιδευτικής ηγεσίας, οι θεωρίες της παρακίνησης, οι παράγοντες που την επηρεάζουν και οι τεχνικές που υιοθετούνται από την πλευρά των διευθυντών με σκοπό την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο προέκυψαν τα ερευνητικά ερωτήματα και αναπτύχθηκε μια ερευνητική προσπάθεια μέσω της μελέτης των περιπτώσεων δύο συγκεκριμένων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να προβληθούν τα ηγετικά και διοικητικά χαρακτηριστικά των προσώπων που συμμετέχουν στην παρακίνηση των εκπαιδευτικών, οι απόψεις και οι πρακτικές παρακίνησής τους. Στη συγκεκριμένη έρευνα ακολουθήθηκε η μικτή μέθοδος με τη χρήση ερωτηματολογίου για τους εκπαιδευτικούς και οδηγού ημιδομημένης συνέντευξης για τους δύο διευθυντές/ντριες των σχολείων( δημόσιο και ιδιωτικό). Αναλυτικότερα, το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 25 ερωτήσεις κλειστού τύπου, συμπληρώθηκε από 42 εκπαιδευτικούς και εξετάζει τις επιμέρους διαστάσεις της παρακίνησης καθώς και την επίδραση ως προς αυτό το θέμα, δημογραφικών παραγόντων όπως το φύλο, η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και το μορφωτικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά στους διευθυντές των δυο σχολείων διενεργήθηκαν συνεντεύξεις, ώστε να διερευνηθούν οι αντιλήψεις τους για την έννοια της παρακίνησης, τους παράγοντες που την επηρεάζουν, το ρόλο τους ως σχολικών ηγετών με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση της σχολικής μονάδας. Από την ποσοτική ανάλυση των δεδομένων προέκυψε συγκέντρωση υψηλής βαθμολογίας σχεδόν σε όλες τις προτάσεις του ερωτηματολογίου, γεγονός που καταδεικνύει πως οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους εκτιμούν το έργο του διευθυντών και παρακινούνται σε μεγάλο βαθμό. Από την ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων προέκυψε πως και οι δυο διευθυντές θεωρούν την παρακίνηση των εκπαιδευτικών ως κάτι επιβεβλημένο για την πρόοδο της σχολικής μονάδας. Επίσης, επεσήμαναν την ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της ανάπτυξης θετικού εργασιακού κλίματος, της ουσιαστικής συνεργασίας και κυρίως της συλλογικής δράσης στη λήψη των αποφάσεων.
Appears in Collections:ΕΚΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ. PDF.pdf"Κυρίως σώμα διπλωματικής"2.36 MBPDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.