Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/39263
Title: Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας για αιτίες και συνέπειες του επαγγελματικού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης που βιώνουν.
Authors: Τζιώρα, Σοφία
metadata.dc.contributor.advisor: Καψάσκη, Αγγελική
Keywords: επαγγελματική εξουθένωση;professional burnout;επαγγελματικό άγχος;professional stress;απόψεις εκπαιδευτικών;teachers’ opinions;κλίμακα εκτίμησης της κοινωνικής αναπροσαρμογής;Social Readjustment Rating Scale;στάσεις και συναισθήματα προς την εργασία;views & opinions towards employment
Issue Date: 22-Sep-2018
Abstract: Το επαγγελματικό άγχος και η επαγγελματική εξουθένωση αποτελούν έννοιες που εμφανίζονται στον εκπαιδευτικό κλάδο. Είναι αναγκαία η διερεύνηση των παραγόντων που τα προκαλούν προκειμένου να μειωθούν και να εξαλειφθούν για την καλύτερη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας σχετικά με τους παράγοντες και τις συνέπειες του επαγγελματικού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης (professional burnout) που τους επηρεάζουν στην διεκπεραίωση του έργου τους. Τα ερευνητικά ερωτήματα αναφέρονται στους παράγοντες που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι συντελούν περισσότερο στο επαγγελματικό άγχος και στην επαγγελματική εξουθένωση καθώς και στις συσχετίσεις των ποσοστών αυτών των δύο εννοιών με τα δημογραφικά και οικογενειακής κατάστασης χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, τα χαρακτηριστικά οργάνωσης των σχολικών μονάδων, τα χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού των σχολικών μονάδων, τα χαρακτηριστικά του φόρτου εργασίας και της πίεσης των εκπαιδευτικών, την έλλειψη υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς, το διευθυντικό μοντέλο της σχολικής μονάδας, τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και το κλίμα της σχολικής μονάδας καθώς και τις σχέσεις των εκπαιδευτικών του δείγματος με τους γονείς. Η ερευνητική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε η ποσοτική. Τα εργαλεία της έρευνας αποτελούνται από σταθμισμένα εργαλεία μέτρησης του επαγγελματικού άγχους και της επαγγελματικής εξουθένωσης, που διαμορφώθηκαν ανάλογα προς τα δεδομένα των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάλυση των δεδομένων είναι το SPSS. Στην παρούσα έρευνα αναδείχθηκε ότι παράγοντες σχετικοί με τους μαθητές της τάξης αποτελούν τον κυριότερο λόγο εμφάνισης επαγγελματικού άγχους στους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα στις γυναίκες που εμφανίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό. Η αποπροσωποποίηση συσχετίζεται με τις σχέσεις των εκπαιδευτικών και το κλίμα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η συναισθηματική εξάντληση συσχετίζεται με τις συγκρούσεις μεταξύ των συναδέλφων, το φόρτο εργασίας και το εκπαιδευτικό δυναμικό της τάξης. Τα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να συμβάλλουν προς την καλύτερη λειτουργία της τάξης ειδικότερα και του δημοτικού σχολείου γενικότερα.
License: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΕΚΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Τζιώρα Σοφία ΔΕ ΕΚΠ62.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής, Παράρτημα2.34 MBPDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons