Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/39175
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΑντωνακάκη, Θεοδώρα-
dc.contributor.authorΜαργιολάκης, Ευάγγελος-
dc.date.accessioned2018-10-08T09:05:58Z-
dc.date.available2018-10-08T09:05:58Z-
dc.date.issued2018-09-30-
dc.identifier.urihttps://apothesis.eap.gr/handle/repo/39175-
dc.description.abstractΑντικείμενο της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι ο φωτισμός στον ασαφή δημόσιο χώρο. Ξεκινώντας από το σχεδιασμό φωτισμού σε εξωτερικούς χώρους γίνεται μία εμβάθυνση σε σχέση με το πεδίο της πολεοδομίας προσεγγίζοντας το θέμα του δημόσιου χώρου και πότε αυτός γίνεται ασαφής. Ασαφής είναι ο δημόσιος χώρος που καλύπτει χρήσεις και ανάγκες διαφορετικές από αυτές που αρχικά προοριζόταν και λόγω μορφολογίας, λειτουργίας και κοινωνικών παραγόντων δεν έχει ξεκάθαρη ταυτότητα. ιαφορετικοί τύποι ασαφών χώρων ορίζονται βάσει της ιδιοκτησίας, της κλίμακας, των κοινωνιολογικής τους φύσης και τη δομή τους ως σύνολα ροών-χώρων στάσης. Στη συνέχεια αναλύονται εννέα παραδείγματα ασαφών δημόσιων χώρων, φωτισμένων είτε πλημμελώς είτε άρτια, τρία από την Ελλάδα και έξι από την υπόλοιπη Ευρώπη. Ιδιαίτερη σημασία έχει ο ρόλος των εφήμερων φεστιβάλ φωτισμού και εικαστικών εγκαταστάσεων φωτός, αλλά κυρίως η χρήση συνθετικών εργαλείων και μεθόδων κατά το σχεδιασμό φωτισμού. Η πτυχιακή εργασία ολοκληρώνεται με την περίπτωση μελέτης ενός ασαφούς δημόσιου χώρου στην Αθήνα. Παράλληλα με την πολεοδομική, ιστορική και κοινωνική ανάλυση, έγιναν και οι δύο συνεντεύξεις με επαγγελματίες του φωτισμού για φωτιστικά έργα που έχουν ολοκληρώσει στην περιοχή αυτή. Η προτεινόμενη φωτιστική εγκατάσταση στοχεύει στη βελτίωση του φωτισμού, της ασάφειας, της χρονικής διάστασης, της μορφής και της λειτουργίας. Ο ποιοτικός φωτισμός αποδεικνύεται ότι μπορεί να εμπλουτίσει την ασάφεια ενός δημόσιου χώρου και να τον καταστήσει πιο πολυσυλλεκτικό, πολυσήμαντο και δημοκρατικό. Η προσαρμοστικότητα, η δεκτικότητα και η διαδραστικότητα με τους χρήστες μπορούν να κατακτηθούν μέσω μόνιμων ή και εφήμερων φωτιστικών εγκαταστάσεων, όπως και η ανάδειξη της ιστορικότητας ενός ασαφούς χώρου. Η συγκρότηση γενικών σχεδίων φωτισμού είναι μία σωστή βάση για τη σχέση και τη συνέχεια των χώρων αυτών με την υπόλοιπη πόλη. Απαραίτητη είναι η συνέργεια του κράτους, των ιδιωτών και κινημάτων πολιτών για την πραγματοποίηση τέτοιων έργων και για το χειρισμό-πρόκληση του σύγχρονου δημόσιου χώρου.el_GR
dc.format.mediumΗλεκτρονικό Αρχείο - Digital Fileel_GR
dc.language.isoΕλληνικά-elel_GR
dc.publisherΕλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open Universityel_GR
dc.relationΒελεγράκη, Ευθ. (2015), Φωτισμός και Αστικός Χώρος – Φωτίζοντας τη συλλογική μνήμη. (μεταπτυχιακή διατριβή) Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.el_GR
dc.relationΔούλος, Λ., Μπουρούσης, Κ. (2013). Σχεδιασμός Έργων Φωτισμού. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.el_GR
dc.relationΖαΐρης Ν. (2017), Η διάδραση και η κοινωνική διάσταση του φωτισμού στον αστικό δημόσιο χώρο. (μεταπτυχιακή διατριβή) Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.el_GR
dc.relationΖερεφός, Σ. (2014). Εφαρμογές Φωτισμού και Πολυμεσικές Εφαρμογές. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.el_GR
dc.relationΧριστοδουλάκη, Γ. (2017). Η συμβολή του Φωτισμού στο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών: Παραβατικότητα – Εγκληματικότητα στο Δήμο Αθηναίων. (μεταπτυχιακή διατριβή) Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.el_GR
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectεξωτερικός φωτισμόςel_GR
dc.subjectexterior lightingel_GR
dc.subjectαστικός φωτισμόςel_GR
dc.subjecturban lightingel_GR
dc.subjectασαφής δημόσιος χώροςel_GR
dc.subjectloose public spaceel_GR
dc.subjectδιαδραστικότηταel_GR
dc.subjectinteractivityel_GR
dc.subjectιστορικότηταel_GR
dc.subjecthistoricityel_GR
dc.subjectγενικό σχέδιο φωτισμουel_GR
dc.subjectlighting masterplanel_GR
dc.titleΦωτισμός και ασαφής δημόσιος χώροςel_GR
dc.typeΔιπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertationel_GR
dc.title.titlelatinLighting in loose public spaceel_GR
dc.description.abstractlatinThe topic of this postgraduate dissertation is lighting in loose public space. Starting from outdoor lighting design, the study focuses in the field of urbanism, particularly public space and when it becomes loose. A public space is considered as loose when it covers uses and needs different from those initially intended and due to morphology, function and social factors has no clear identity. Different types of loose spaces are defined by their ownership, scale, social nature and their structure as compositions of flows and staging spaces. Nine examples of loose public spaces are examined, either illuminated or not, three from Greece and six from the rest of Europe. The role of ephemeral light festivals and visual lighting installations is important, but more crucial is the use of synthetic tools and methods in the lighting design. Part of this dissertation is the case study of a loose public space in Athens. Apart from the urban, historical and social analysis, interviews with lighting professionals that had realised lighting projects in this area were vey helpful. The lighting proposal aims at the improvement of the lighting, the space’s looseness, the time dimension, the form and the function. Quality lighting proves to enrich the ambiguity of a public space, giving a positive meaning. Adaptability, responsiveness and interactivity to users can be achieved by permanent or temporary lighting installations, as well as the highlighting of the history of a loose space. The lighting master plans ensure the continuity of loose spaces with the rest urban web. Only the synergy of the state, the private sector and citizen’s movements can carry out such projects and respond to the challenge of the complicated contemporary public space.el_GR
dc.bibliography.number22el_GR
dc.audienceΣΦΠ61: Εφαρμογές φωτισμού και πολυμεσικές εφαρμογέςel_GR
dc.coverage.pages138el_GR
dc.coverage.references16el_GR
dc.coverage.appendixes3el_GR
dc.description.otherΚατάλογος Εικόνων Εικόνα 1 Διάγραμμα του Jan Gehl για το δημόσιο χώρο (Πηγή: http://lorettabosence. tumblr.com) 18 Εικόνα 2 Λειτουργικός φωτισμός (Πηγή: philips.com) 22 Εικόνα 3 Εμπορικός φωτισμός, Times Square, Νέα Υόρκη (Πηγή: mountainsoftravelphotos.com) 23 Εικόνα 4 Φωτισμός για τον πολιτισμό & την ιστορική μνήμη, Piazza Venezia, Ρώμη (Πηγή: farodiroma.it) 25 Εικόνα 5 Φωτισμός εκδηλώσεων, Rathausplatz Βιέννη (Πηγή: wien.info, © Life Ball 2017 © Harald Klemm) 26 Εικόνα 6 Διαδηλωτές του κινήματος Occupy Wall Street στην POPS πλατεία Zucotti, Νέα Υόρκη, Νοέμβριος 2011 (Πηγή: abcnews.go.com, John Manchillo) 32 Εικόνα 7 Εσωτερικό εμπορικού κέντρου στην Αθήνα, 2000 (Πηγή: charagionis.com) 32 Εικόνα 8 Φαινόμενο Blue Light προερχόμενο από οδοφωτισμό (Πηγή: standardpro.com) 34 Εικόνα 9 Αλλαγή στην τεχνολογία φωτισμού στο Μιλάνο, Ιταλία, παρατηρούμενη από το Διάστημα (Φωτογραφία Α του 2012 και Β του 2015, ευγενική χορηγία της Μονάδας Επιστήμης της Γης και Τηλεπισκόπησης της NASA, Johnson Space Center, με αναγνώριση και γεωαναφορά από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, τη Διεθνή Αστρονομική Ένωση και τις Πόλεις τη Νύχτα, Φωτογραφία C Αλλαγή από το 2012 στο 2016 στην κλίμακα ακτινοβολίας DNB) 34 Εικόνα 10 Παράδοξο του Jevons, Γράφημα κόστους φωτισμού ισοδύναμου με λάμπα πυράκτωσης 100 watt στην Μεγάλη Βρετανία τους τελευταίους 7 αιώνες (Πηγή: darrinqualman.com) 37 Εικόνα 11 Φωτορύπανση στο Χονγκ-Κονγκ (Φωτογράφος Robert Harding, Πρακτορείο World Imagery/Alamy, Πηγή: theguardian.com) 39 Εικόνα 12 Σημείο ατυχήματος Π.Παντελίδη, Γλυφάδα Αττικής Απρίλιος 2018 (Πηγή: Β.Μαργιολάκης) 43 Eικόνα 13 Άντρες παίζουν σκάκι στην Old Street, Λονδίνο (Πηγή: publicspace.org) 43 Εικόνα 14 Νυχτερινή άποψη της πλατείας Μοναστηρακίου (Πηγή: fotosdeciudades.com) 52 Εικόνα 15 Νυχτερινή άποψη της πλατείας Μοναστηρακίου προς την όδό Ερμού (Πηγή: 2018.adaf.gr) 53 Εικόνα 16 Όψεις της οδού Πιττάκη πριν τον Μάιο του 2018 (Πηγή: greekreporter.gr) 56 Εικόνα 17 Απόψεις του περίπτερου του Π. Καραντινού πριν και μετά την κατεδάφιση (Πηγές: blog.gr, chania-reporter.blogspot.com) 58 Εικόνα 18 Εκδήλωση στο πλάτωμα Γυαλί Τζαμί (Πηγή: zarpanews.gr) 59 Εικόνα 19 Απόψεις του πάρκου Tilla-Durieux την ημέρα και τη νύχτα (Πηγές: publicspace.org, travelersultimateguide.com) 61 Eικόνα 20 Απόψεις βραδινές της Plaza del Torico στο Teruel (Πηγή: archdaily.com) 63 Εικόνα 21 Κάτοψη της επέμβασης και βραδινή άποψη της Plaza del Torico (Πηγή: archdaily.com) 63 Εικόνα 22 Άποψη της φωτισμένης πλατείας (φωτογραφία © Pedro Pegenaute) 66 Εικόνα 23 Κατόψεις της περιοχής επέμβασης και της εγκατάστασης φωτισμού (Πηγή: jaumeprat.com) 67 Εικόνα 24 Βραδινή άποψη της εγκατάσταση LED Clouds (Πηγή: publicspace.org) 69 Εικόνα 25 Κάτοψη και τομή της φωτιστικής επέμβασης Περίπατος Φωτός (Πηγή: publicspace.org) 72 Εικόνα 26 Βραδινή άποψη του Περιπατου Φωτός, Old Street, Λονδίνο (Πηγή: tonkinliu.co.uk) 73 Εικόνα 27 Λήψη της εγκατάστασης Urban Green στην Στοκχόλμη το 2011 (Πηγή: ljusarkitektur.com) 75 Εικόνα 28 Η εγκατάσταση Φωλιά των Vikas Patil & Santosh Gujar, Άμστερνταμ 2017 (Πηγή: amsterdamlightfestival.com) 84 Εικόνα 29 Διεθνής Ημέρα Φωτός 16.5.2018 στην Βίλα Σαλίγκαρου, Χολαργός Αττικής (Πηγή: Λ. Δούλος) 85 Eικόνα 30 Εγκατάσταση Impulse, Φεστιβάλ Lumiere Ιανουάριος 2018, Λονδίνο (Πηγή: visitlondon.com) 86 Εικόνα 31 Εγκατάσταση Illumaphonium, Φεστιβάλ Lumiere Ιανουάριος 2018, Λονδίνο (Πηγή: visitlondon.com) 86 Εικόνα 32 Εγκατάσταση Bottle Festoon, Φεστιβάλ Lumiere Ιανουάριος 2018, Λονδίνο (Πηγή: visitlondon.com) 87 Εικόνα 33 Εγκατάσταση White Noise/White Light στην Αρεοπαγίτου, καλοκαίρι 2004 (Πηγή: archidose.blogspot.com) 88 Εικόνα 34 Εγκατάσταση Παίξτε τον χορό ακόμα πιο γλυκά στην Αρεοπαγίτου, καλοκαίρι 2018 ( Πηγή: Ε.Βελεγράκη) 89 Εικόνα 35 Οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου, περιοχή περίπτωσης μελέτης (Πηγή: Google Earth) 95 Εικόνα 36 Χάρτης ροών περιοχής μελέτης (© Β. Μαργιολάκης) 97 Εικόνα 37 Γενική προβα της ΕΛΣ για την όπερα Μαντάμα Μπάτερφλάι στην Αρεοπαγίτου (Πηγή: topontiki.gr) 102 Εικόνα 38 Άποψη από το 2ο Athens Open Air Film Festival, Αθήνα 2012 (Πηγή: aiff.gr) 103 Εικόνα 39 Επίδειξη μόδας στο πλάτωμα του Ηρωδείου, Απρίλιος 2018 (Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ Συμέλα Παντζαρτζή) 103 Εικόνα 40 Εργαλεία φωτισμού της προτεινόμενης εγκατάστασης (Πηγή: lombardo.it) 111 Εικόνα 41 Αναπαράσταση της πρότασης στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου (© Β. Μαργιολάκης) 111 Εικόνα 42 Αναπαράσταση της πρότασης στο πλάτωμα του Ηρωδείου (© Β. Μαργιολάκης) 112 Εικόνα 43 Προτεινόμενα κολωνάκια φωτισμού για την σκάλα και τη ράμπα προς το Ηρώδειο (Πηγή: bel-lighting.com) 114 Εικόνα 44 Αναπαράσταση της πρότασης στην σκάλα του Ηρωδείου (© Β. Μαργιολάκης) 114 Εικόνα 45 Αναπαράσταση της πρότασης στην ράμπα προς το Ηρώδειο (© Β. Μαργιολάκης) 115 Εικόνα 46 Αναπαράσταση της πρότασης στο οικόπεδο της πρώην οικίας Παρθένη (© Β. Μαργιολάκης) 115 Εικόνα 47 Γενικό Σχέδιο Φωτισμού (lighting masterplan) του κέντρου της Αθήνας, Concepto 2002 (Πηγή: concepto.fr) 123 Εικόνα 48 Κώστας Κάπος 129 Εικόνα 49 Roger Narboni 135 Εικόνα 50 Γενικό σχέδιο πρότασης φωτισμού της περίπτωσης μελέτης (©Β.Μαργιολάκης).........................................................................................137 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1 Ευρωπαϊκά πρότυπα φωτισμού εξωτερικών χώρων 17 Πίνακας 2 Κριτήρια αξιολόγησης φωτισμού ασαφών δημόσιων χώρων 36 Πίνακας 3 Συγκεντρωτικός πίνακας αξιολόγησης των παραδείγματων χώρων – Τμήμα Α’ 59 Πίνακας 4 Συγκεντρωτικός πίνακας αξιολόγησης των παραδείγματων χώρων – Τμήμα Β’ 60 Πίνακας 5 Συγκεντρωτικός πίνακας αξιολόγησης των παραδείγματων χώρων – Τμήμα Γ’ 61 Πίνακας 6 Συγκεντρωτικός πίνακας αξιολόγησης των παραδείγματων χώρων – Τμήμα Δ’ 62el_GR
dc.contributor.advisor1Ζερεφός, Στυλιανός-
Appears in Collections:ΣΦΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VMariolakis_Lighting_and_Loose_Public_Space.pdfMain article with appendic included5.27 MBAdobe PDFView/Open


This item is protected by original copyrightThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons