Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/38931
Title: ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΑΓΧΟΥΣ, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Authors: ΤΖΙΑΡΟΥ, ΚΑΝΕΛΛΑ
metadata.dc.contributor.advisor: ΚΟΥΣΤΕΝΗ, ΙΩΑΝΝΑ
Keywords: Ποιότητα ζωής;Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου ΙΙ;Κατάθλιψη;Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας;DCQ;SF-36;HAM-A;ZDRS
Issue Date: 22-Sep-2018
Abstract: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο Σακχαρώδης Διαβήτης-ΣΔ αποτελεί χρόνιο μεταβολικό σύνδρομο με πολυπαραγοντικό υπόστρωμα και σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής-ΠΖ. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των συσχετισμών μεταξύ ΠΖ, άγχους και κατάθλιψης σε ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας-ΠΦΥ. Υλικό και Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ιατρείο ΠΦΥ του νομού Αργολίδας, στην οποία συμμετείχαν 116 ασθενείς με ΣΔ τύπου ΙΙ και η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μετά σχετική ενημέρωση και συγκατάθεσή τους. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο με ενσωμάτωση στοιχείων του ιστορικού και εργαστηριακού ελέγχου καθώς και των επιμέρους σταθμισμένων ερωτηματολογίων της Φροντίδας Διαβήτη-DCQ, Επισκόπησης Υγείας SF-36, βαθμολογικής κλίμακας άγχους του Hamilton-HAM-A και Κατάθλιψης του Zung-ZDRS. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση MS Excel και IBM SPSS 24. Αποτελέσματα: Συσχετίστηκε θετικά η γλυκαιμική ρύθμιση με καλύτερη ΠΖ και αναδείχτηκε η αντίληψη των ασθενών για τα οφέλη της φροντίδας του ΣΔ σε βάθος χρόνου. Η ανάλυση των μεταβλητών άγχους και κατάθλιψης με την ΠΖ συσχέτισε τα υψηλότερα επίπεδα άγχους με χαμηλότερη ΠΖ σε αντίθεση με την κατάθλιψη που εμφανίζει ισχυρή συσχέτιση στις ομάδες χαμηλού εισοδήματος. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με την ΠΖ διαπιστώθηκαν στην ηλικιακή ομάδα άνω των 76 ετών και στην οικογενειακή κατάσταση. Αναφορικά με το είδος θεραπείας οι μη ινσουλινοθεραπευόμενοι εμφανίζουν καλύτερη ΠΖ, αλλά και υψηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Η παρουσία αγγειοπάθειας, αμφιβληστροειδοπάθειας και διαβητικής νευροπάθειας, συσχετίστηκαν με χειρότερη ΠΖ, ενώ επιπρόσθετα η ύπαρξη διαβητικής νευροπάθειας με αυξημένα επίπεδα άγχους, σε αντίθεση με τη στυτική δυσλειτουργία που συσχετίστηκε με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης. Με αυξημένα επίπεδα άγχους και χειρότερη ΠΖ συσχετίστηκε στα πλαίσια συννοσηρότητας η στεφανιαία νόσος, η καρδιακή ανεπάρκεια και η κατάθλιψη. Συμπεράσματα: Οι ανωτέρω συσχετισμοί σε συνδυασμό με τα ελάχιστα ερευνητικά δεδομένα σε επίπεδο ΠΦΥ στον Ελλαδικό χώρο, τη χρονιότητα και επίπτωση του ΣΔ, αναγάγουν την ολοκληρωμένη διαχείριση του διαβητικού ασθενή σε ύψιστη προτεραιότητα.
Supervisor: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές ΕργασίεςThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons