Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/38689
Title: Η σημαντικότητα της διαδικτυακής παρουσίας ενός τουριστικού προορισμού - Μελέτη περίπτωσης: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Authors: Πασχαλίδης, Δημήτρης
metadata.dc.contributor.advisor: Πουλάκη, Ιουλία
Keywords: Τουρισμός;Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου;διαδικτυακό τουριστικό μάρκετινγκ;ανάλυση περιεχομένου;συγκριτική μελέτη
Issue Date: 30-Sep-2018
Abstract: Η βιομηχανία του τουρισμού, ως ένας από τους πιο ανταγωνιστικούς οικονομικούς κλάδους παγκοσμίως, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει επηρεαστεί άμεσα από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και οι τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς, είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν κατά πόδας τις εξελίξεις αυτές, ούτως ώστε να καταστούν βιώσιμες και επικερδείς. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην δημιουργία και προσφορά τουριστικών υπηρεσιών, θα πρέπει να υιοθετήσουν τις τεχνολογίες αιχμής, εφόσον τα παραδοσιακά κανάλια διανομής έχουν διαφοροποιηθεί άμεσα, όντας εξαρτώμενα από αυτές. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι κάθε επιχείρηση ή οργανισμός, θα πρέπει να διαθέτει ένα αποτελεσματικό βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό και πλάνο μάρκετινγκ, ώστε να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από τις εξειδικευμένες ενέργειές της, η παρούσα εργασία πρόκειται να δώσει έμφαση στις βασικές αρχές και διαδικασίες του τουριστικού μάρκετινγκ. Επιπλέον, θα γίνει μια αναφορά στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και στις επιπτώσεις που αυτές έχουν επιφέρει στην τουριστική βιομηχανία, τόσο σε επίπεδο μάρκετινγκ, όσο και σε διοικητικό επίπεδο. Το διαδίκτυο και οι εφαρμογές του, καθώς και τα νέα λογισμικά, αποτελούν πλέον σημαντικότατους παράγοντες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, εφόσον παρέχουν αναλυτικά δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση, την ανάπτυξη και τη βελτίωση πιθανών μειονεκτημάτων. Επιπρόσθετα, οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών (ΟΔΠ), μέσω των ενεργειών που επιδίδονται για την αποτελεσματική προβολή των περιοχών τους, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την τουριστική βιομηχανία. Διαθέτουν επίσης τη δυνατότητα να προωθήσουν και παράλληλα να προστατεύσουν τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων φορέων στον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των τοπικών κοινωνιών. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, γνωστή και ως η ελληνική Πολυνησία, αντιπροσωπεύει τα συνολικά σαράντα εννέα κατοικήσιμα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, μερικά εκ των οποίων, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Ρόδος και η Κως, συγκαταλέγονται στους πιο δημοφιλείς προορισμούς παγκοσμίως. Τα πρόσφατα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι ο πιο δημοφιλής, επικερδής και επισκέψιμος προορισμός στην Ελλάδα. Λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα, τη γενικότερη παγκόσμια αύξηση των τουριστικών ροών, ο εν λόγω οργανισμός θα πρέπει να είναι καινοτόμος και να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα, στο σύγχρονο μάρκετινγκ, αλλά και στο λογισμικό που το υποστηρίζει. Το υπάρχον τουριστικό portal, www.aegeanislands.gr, αποτελεί ένα από τα κυριότερα εργαλεία μάρκετινγκ που διαθέτει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στην παρούσα εργασία, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, ως μεθοδολογικό εργαλείο, θα γίνει μια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί κατά πόσο αποτελεσματικό, φιλικό προς το χρήστη, δυναμικό και ενημερωτικό είναι το εν λόγω portal, καθώς και τι δυνατότητες παρέχει στους επισκέπτες του. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καλείται να ανταγωνιστεί μερικούς εκ των δημοφιλέστερων και ελκυστικότερων προορισμών παγκοσμίως, οι οποίοι διαθέτουν μια μακροχρόνια εμπειρία στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και μεθόδων του σύγχρονου μάρκετινγκ, εφαρμοσμένες στις ενέργειες προβολής και προώθησης των τουριστικών τους προϊόντων. Ως εκ τούτου, στην παρούσα εργασία πρόκειται να λάβει χώρα μια συγκριτική μελέτη μεταξύ των τουριστικών portals της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των ανταγωνιστικών της προορισμών, στη λεκάνη της Μεσογείου, όπως οι Βαλεαρίδες νήσοι, το Ντουμπρόβνικ, η Κορσική, η Μάλτα, η Κύπρος κ.α. Τα συμπεράσματα θα αναλυθούν και θα χρησιμοποιηθούν στη διατύπωση προτάσεων για την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ώστε να αποκτήσει ένα ισχυρότερο συγκριτικό πλεονέκτημα παγκοσμίως και ως εκ τούτου να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο από την τουριστική αγορά. Λέξεις κλειδιά: Τουρισμός, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, διαδικτυακό τουριστικό μάρκετινγκ, ανάλυση περιεχομένου, συγκριτική μελέτη.
Appears in Collections:ΔΤΕ Διπλωματικές ΕργασίεςItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.