Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/38638
Title: Κατάρτιση και ετοιμότητα του νοσηλευτικού προσωπικού των νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας στην αντιμετώπιση καταστάσεων μαζικών καταστροφών
Authors: ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
metadata.dc.contributor.advisor: ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗ, ΑΓΟΡΙΤΣΑ
Keywords: μαζικές καταστροφές;mass disasters;νοσηλευτές;nurses;αντιμετωπιση;treatment
Issue Date: 22-Sep-2018
Abstract: Οι μαζικές καταστροφές αποτελούν μια πολύ σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απαιτεί τη συνδρομή όλων των επαγγελματιών υγείας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και άμεσα τα θύματα που προκύπτουν από τις καταστροφές αυτές. Βασικό ρόλο στους επαγγελματίες υγείας κατέχουν οι νοσηλευτές, οι οποίοι στις περιπτώσεις μαζικών καταστροφών, αναλαμβάνουν ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες για τη φροντίδα των ασθενών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των νοσηλευτών των νοσοκομείων της υτικής Μακεδονίας απέναντι στη διαχείριση των μαζικών καταστροφών. Για το σκοπό αυτό, επιλέχτηκε ένα δείγμα 111 νοσηλευτών από τα νοσοκομεία της υτικής Μακεδονίας, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο 43 ερωτήσεων. Ύστερα από τη συλλογή των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση, προκειμένου να διερευνούν οι γνώσεις και οι στάσεις των νοσηλευτών του δείγματος ως προς τις μαζικές καταστροφές και την αντιμετώπισή τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το δείγμα αποτελούνταν κυρίως από γυναίκες (90,7%), παντρεμένες (83,3%), με παιδιά (87%) και εκπαίδευση κυρίως μέχρι και το πτυχίο (81,3%). Η αξιοπιστία της υποκλίμακας των γνώσεων κυμαινόταν σε αποδεκτά επίπεδα, ενώ χαμηλότερα ήταν τα επίπεδα της αξιοπιστίας της υποκλίμακας των στάσεων (Cronbach’s α 0.703 και 0,419, αντίστοιχα). Το επίπεδο των γνώσεων των νοσηλευτών της υτικής Μακεδονίας για τις μαζικές καταστροφές και τη διαχείρισή τους ήταν ικανοποιητικό, ενώ η στάση τους απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα ήταν επίσης σχετικά θετική. 1στόσο, δεδομένου ότι και τα δύο αυτά επίπεδα κυμαίνονται περίπου στο 60%, επισημαίνεται πως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης τόσο των γνώσεων όσο και των στάσεων των νοσηλευτών αυτών. Όσον αφορά στις συσχετίσεις, παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων και των διαφορετικών περιοχών διαμονής των συμμετεχόντων, όμως, οι διαφορές αυτές δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. Τέλος, παρατηρήθηκε πως η συνολική βαθμολογία των γνώσεων σχετίζεται θετικά και σημαντικά, σε διάστημα εμπιστοσύνης 90%, με την ηλικία (συντελεστής Pearson r:0,17, p=0.08), ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία άλλη στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των συνολικών βαθμολογιών των γνώσεων και των στάσεων ως προς τα δημογραφικά και προσωπικά στοιχεία των νοσηλευτών που συμμετείχαν στην παρούσα μελέτη.
Supervisor: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΔΜΥ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΕ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ .pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής1.19 MBRDF XMLView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons