Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/38447
Title: Οι διαδικασίες επιλογής στελεχών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ): μια αξιολογική προσέγγιση από υποψηφίους σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής.
Authors: Γκιόλιας, Λάμπρος
Advisor: Πανιτσίδου, Ευγενία
Keywords: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, διευθυντές, υποδιευθυντές, επιλογή στελεχών
Issue Date: Sep-2018
Abstract: Η κατάλληλη επιλογή των στελεχών είναι φανερό ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο λειτουργίας των δομών εκπαίδευσης ενηλίκων και συμβάλλει ουσιαστικά στην αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών πολιτικών. Ο θεσμικός ρόλος των στελεχών είναι ιδιαίτερα σημαντικός αφού η συμπεριφορά τους είναι αποφασιστική για το επίπεδο ποιότητας της μονάδας και τον βαθμό που αυτή επιτυγχάνει τους στόχους της. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επιλογή του ανθρώπινου δυναμικού στη στελέχωση των δομών εκπαίδευσης ενηλίκων είναι αποτέλεσμα ενός ηθικού και λειτουργικού συγκερασμού που εστιάζει στη δικαιοσύνη, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος επιλογής και καθορίζονται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Παράλληλα, η επιλογή τους βασίζεται σε έξι κριτήρια που πραγματεύονται την εγκυρότητα, την αξιοπιστία, το κόστος, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το πεδίο εφαρμογής και το βαθμό αποδοχής τους από τους ίδιους τους υποψηφίους. Η σημασία που μπορεί να έχει η κοινωνική εγκυρότητα των διαδικασιών επιλογής, υπό το πρίσμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με την αποδοχή ή την αντίδραση των υποψηφίων σε αυτή, την εργασιακή τους ικανοποίηση και το βαθμό επιτυχούς στελέχωσης των οργανισμών. Σε αυτά τα πλαίσια, οι αντιλήψεις των υποψηφίων αναφορικά με την ποιότητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για την στελέχωση των οργανισμών, αποτελούν αξιόλογο δείκτη κοινωνικής εγκυρότητας του τρόπου επιλογής. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η καταγραφή των υποκειμενικών απόψεων των υποψηφίων στελεχών όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διαδικασιών επιλογής διευθυντών και υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν υποψήφιοι διευθυντές και υποδιευθυντές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας που έλαβαν μέρος στις διαδικασίες επιλογής στελεχών από όλα τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα και απάντησαν σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε για το σκοπό της μελέτης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι συμμετέχοντες διαμόρφωσαν θετικές κρίσεις αναφορικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διαδικασιών ενώ ορισμένοι δημογραφικοί παράγοντες φάνηκαν να συσχετίζονται με τις αξιολογικές κρίσεις σε ζητήματα ποιότητας. Αναφορικά με τις απόψεις των συμμετεχόντων στη μελέτη όσον αφορά τη σημασία της εκπαίδευσης ενηλίκων στην στελέχωση των ΣΔΕ σε εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, θεωρείται ότι αυτή πρέπει να γίνεται με άτομα που είναι καταρτισμένα στην εκπαίδευση ενηλίκων, αφού αυτή είναι σημαντική για τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευομένων. Παράλληλα αναδύθηκε μια συμφωνία ως προς τη θέση ότι η φιλοσοφία των ΣΔΕ είναι εντελώς διαφορετική από αυτή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους ερωτηθέντες, γι αυτό χρειάζεται τα κριτήρια επιλογής προσωπικού να είναι διαφορετικά στα ΣΔΕ από ό,τι στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Λέξεις Κλειδιά: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, διευθυντές, υποδιευθυντές, επιλογή στελεχών
Appears in Collections:ΕΚΕ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΕΚΕ_ΓΚΙΟΛΙΑΣ.pdfΟλοκληρωμένη Διπλωματική Εργασία3.22 MBAdobe pdfView/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.