Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/38376
Title: Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ και οι διοικητικές ρυθμίσεις για την προστασία των αιτούντων άσυλο, θύματα βασανιστηρίων κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής ροής στην Ελλάδα (2015-2017)
Authors: PAPPAS, Angelos
ΠΑΠΠΑΣ, Άγγελος
Advisor: ΜΠΑΝΤΗ ΜΑΡΚΟΥΤΗ, Βικτωρία
Keywords: Torture;Βασανιστήρια;ill-treatment;κακομεταχείριση;EU legal framework;Νομικό πλαίσιο της ΕΕ;Critical Discourse Analysis;Κριτική Ανάλυση Λόγου;Interview;Συνέντευξη;EASO;Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου;Human Rights;Ανθρώπινα Δικαιώματα
Issue Date: 15-Sep-2018
Abstract: Περίληψη Σε αυτό τον δόκιμο λόγο, η έρευνα επικεντρώνεται στην δέουσα καταγραφή, συγκέντρωση εμπειρικών στοιχείων και ανάλυση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας κατά τις τελευταίες δεκαετίες, σχετικά με τη κατάχρηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συγκεκριμένα με το θέμα των βασανιστηρίων στους/στις νεοαφιχθέντες/είσες μετανάστες/τριες και συγκεκριμένα στους/στις αιτούντες/ούσες άσυλο. Μια ιστορική προσέγγιση έχει εφαρμοστεί επιχειρώντας να καταδείξει τη διαχρονικότητα των προσβολών κατά των Ανθρωπίνων και Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στο νεότερο κόσμο με ιδιαίτερη εστίαση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Το πάγιο αίτημα για μια πιο δημοκρατική κοινωνία αναγκάζει όλους ( συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ε.Ε.) να διαμορφώσουν πολιτικές και πλαίσιο όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα θα προστατεύονται. Το κύριο ερευνητικό ερώτημα στην διατριβή αυτή είναι να εξετάσει πως Περιπτώσεις βασανισμού διευθετούνται και λειτουργούν στην όλη διαδικασία αίτησης ασύλου. Για την επίτευξη του στόχου της μελέτης έχουμε επιλέξει αρχικώς μια χρονολογική καταγραφή των πιο σημαντικών νόμων, των δικαστικών αποφάσεων, των οδηγιών καθώς και των περιστατικών και πρακτικών βασανισμού που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη τελευταία μαζική μεταναστευτική και προσφυγική ροή (2015-2017). Η εξέταση πραγματικών υποθέσεων (ασύλου με περιεχόμενο βασανισμού)μέσω της διεξαγωγής συνεντεύξεων που έλαβαν χώρα στο πεδίο με νομικούς εμπειρογνώμονες από μη κυβερνητικές οργανώσεις, αστυνομικούς αξιωματούχους, προσωπικό ασύλου, διοικητικό προσωπικό και ιατρούς θα επιβεβαιώσει ή όχι μια πραγματικότητα κακών πρακτικών που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα ως μέλος κράτος της ΕΕ και ταυτοχρόνως πως η επιβολή του νόμου αναφορικά με τους αιτούντες άσυλο σχετίζεται με τα περιστατικά βασανισμού. Μέσω της ανάλυσης υποθέσεων και τα της παρεχόμενης προστασίας σε δυνητικά θύματα, θα καταδειχθεί συμμόρφωση της Ελλάδας με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Ποιος μπορεί να να θεωρείται δυνητικά θύμα, είναι επίσης υπό εξέταση σε αυτήν την έρευνα. Το όλο θεωρητικό πλαίσιο προκύπτει από την ανάλυση κειμένων νομολογίας (βασικές διεθνείς και ευρωπαϊκές νομικές υποθέσεις), δικαστικών κειμένων (Ευρωπαϊκών και Ελληνικών) νομοθετικών οδηγιών (από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης) και πρακτικών διαδικασιών στο Ελληνικό πλαίσιο. Μεθοδολογικά, η έρευνα αυτή βασίζεται στα εννοιολογικά και αναλυτικά εργαλεία των ευρωπαϊκών επιστημών του δικαίου, της πολιτικής, της κοινωνιολογίας και της μετανάστευσης λόγω του ότι η κατάχρηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποπίπτει σε παραπάνω από ένα επιστημονικά πεδία με ανθρωπιστικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Ο σκοπός αυτής της έρευνας δεν είναι μόνο η καταγραφή Περιπτώσεων αλλά και η ευαισθητοποίηση του κοινού σε αυτό το θέμα, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αναφορά παρόμοιων περιστατικών και να εφαρμοστεί η διεθνής και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι διοικητικές διαδικασίες της Ε.Ε. που εφαρμόζονται σε πραγματικές περιπτώσεις στα Hotspots στην Ελλάδα αποκαλύπτουν τι μπορεί να συμβαίνει στην πραγματικότητα σήμερα και αν τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι επαρκή για τη προστασία ευάλωτων εισερχόμενων μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων/-ουσών άσυλο ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε καταστρατήγηση των ευρωπαϊκών θεσμικών κανονισμών. Η κριτική ανάλυση λόγου των δεδομένων αποδεικνύει μεν τη συμπόρευση της Ελλάδος στη πορεία της ΕΕ νομικώς και ανθρωπιστικώς αλλά κενά και παρερμηνεύσεις ακόμη υπάρχουν στα παραπάνω θεματικά πεδία ως εμπόδια της περαιτέρω ανέλιξης της χώρας.
Appears in Collections:LRM Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Postgraduate Dissertation Angelos V. Pappas.pdf"Κυρίως σώμα διπλωματικής"1.12 MBAdobe Acrobat Document (.pdf)View/Open
Appendix B Transcripts.pdf"Παράρτημα"335.85 kBAdobe Acrobat Document (.pdf)View/Open


This item is protected by original copyrightItems in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.