Please use this identifier to cite or link to this item: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/38348
Title: Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντών-ντριών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διοίκηση σχολικών μονάδων
Authors: Κατσαούνος, Απόστολος
metadata.dc.contributor.advisor: Μπάκας, Θωμάς
Keywords: επιμόρφωση, διοίκηση, επιμορφωτικές ανάγκες, διευθυντές-ντριες σχολικών μονάδων, επαγγελματική ανάπτυξη
Issue Date: 22-Sep-2018
Abstract: Η παρούσα μελέτη, στοχεύει στη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των διευθυντών – ντριών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ό,τι αφορά στη διοίκηση των σχολικών μονάδων, υπό το πρίσμα των αντιλήψεών τους. Συγκεκριμένα εξετάζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση του ρόλου τους, το κατά πόσο η παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων τους βοήθησαν στην επιτέλεση του ρόλου τους και τέλος ποιο είδος αλλά και ποιο περιεχόμενο επιμόρφωσης επιθυμούν ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στα καθήκοντά τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2018 και συμμετείχαν σε αυτή όλοι οι διευθυντές - ντριες των σχολείων της της Γ΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας. Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο για τη συλλογή δεδομένων και η ανάλυσή τους έγινε με τη μέθοδο της ποσοτικής προσέγγισης, τόσο περιγραφικά, όσο και επαγωγικά με το λογισμικό SPSS. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποτυπώνουν ότι οι διευθυντές-ντριες δεν είναι ικανοποιημένοι από την επιμόρφωση που προσφέρεται σήμερα στους ίδιους, ότι υπάρχει ανάγκη εξειδικευμένης επιμόρφωσης σε θέματα διοίκησης, ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα βοηθούν στο διευθυντικό τους έργο και στην εξάλειψη της ελλιπούς διοικητικής, παιδαγωγικής, διδακτικής και επιστημονικής κατάρτισής τους. Σε ό,τι αφορά στις θεματικές ενότητες, φαίνεται να προτιμούν τη «Διαχείριση συγκρούσεων», τις «Σύγχρονες μεθόδους διοίκησης», την «Ένταξη παιδιών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες», το «ρόλο του διευθυντή στο σύγχρονο σχολείο» την «Ένταξη προσφύγων μαθητών», την «Ένταξη μαθητών από μειονοτικές ομάδες», την «Ένταξη παιδιών από χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο» καθώς και την «Ευαισθητοποίηση για τη διαχείριση πολυμορφίας ιδιαιτεροτήτων του μαθητικού πληθυσμού». Οι παραπάνω προτιμήσεις καταδεικνύουν την ιδιαιτερότητα της ως άνω εκπαιδευτικής περιφέρειας, όπου παρατηρούνται μαθητές αλλοδαποί, Ρομά, μετανάστες, πρόσφυγες, παρωθώντας τους διευθυντές-ντριες να εκφράσουν ανάγκη επιμόρφωσης στα ζητήματα αυτά, ώστε να λάβουν βοήθεια στην αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων ξενοφοβίας που τυχόν θα προκύψουν, στην ενσωμάτωση των προαναφερόμενων μαθητών, στην παροχή άρτιας εκπαίδευσής τους καθώς και στη μείωση τυχόν αντιδράσεων από διάφορες ομάδες πληθυσμού (γονείς). Τέλος, η πλειοψηφία των διευθυντών-ντριών προτιμά τα επιμορφωτικά προγράμματα να υλοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με «κατάλληλους» επιμορφωτές που θα διαθέτουν εμπειρία ή και κατάρτιση σχετική με τη διοίκηση σχολικών μονάδων, με εφαρμογή ενεργητικών τεχνικών διδασκαλίας που θα στηρίζονται στις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και με κίνητρο την απαλλαγή από τα διευθυντικά τους καθήκοντα για χρονικό διάστημα μέσης διάρκειας.
Appears in Collections:ΕΚΠ Διπλωματικές Εργασίες

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ _ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.pdfΚυρίως σώμα διπλωματικής4.61 MBAdobe Export PDFView/Open


Items in Apothesis are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.